นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sompat.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11_quarter_rest {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":196,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2446,"created_at":"2007/12/28 13:30:03 +0700","asset_file_name":"11_quarter_rest.gif","updated_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_11_8th_rest {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":201,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2445,"created_at":"2007/12/28 13:29:47 +0700","asset_file_name":"11_8th_rest.gif","updated_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_11_16th_rest {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":204,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2444,"created_at":"2007/12/28 13:29:33 +0700","asset_file_name":"11_16th_rest.gif","updated_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:59:38 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":5648,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2437,"created_at":"2007/12/27 22:02:58 +0700","asset_file_name":"pic.gif","updated_at":"2011/05/31 14:59:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_picture_of_me {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:59:37 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":13481,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":2436,"created_at":"2007/12/27 22:00:46 +0700","asset_file_name":"picture_of_me.png","updated_at":"2011/05/31 14:59:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_clef_1-7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:59:36 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":1139,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2435,"created_at":"2007/12/27 21:07:52 +0700","asset_file_name":"clef_1-7.gif","updated_at":"2011/05/31 14:59:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a blog \u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pitch_on_staff_1-6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:59:35 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":1566,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2434,"created_at":"2007/12/27 21:06:44 +0700","asset_file_name":"pitch_on_staff_1-6.gif","updated_at":"2011/05/31 14:59:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a blog \u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic_1-5_staff_w_mid_c_and_hl {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:56:24 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":925,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2233,"created_at":"2007/12/25 15:36:42 +0700","asset_file_name":"pic_1-5_staff_w_mid_C_and_HL.gif","updated_at":"2011/05/31 14:56:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:29 +0700","description":"staff and higher and lower of middle C","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic_1-4_staff_w_mid_c {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:56:23 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":301,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2232,"created_at":"2007/12/25 15:36:13 +0700","asset_file_name":"pic_1-4_staff_w_mid_C.gif","updated_at":"2011/05/31 14:56:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:29 +0700","description":"staff and middle C","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: