นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sompat.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pic_1-3_staff {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:56:23 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":320,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2231,"created_at":"2007/12/25 15:35:32 +0700","asset_file_name":"pic_1-3_staff.gif","updated_at":"2011/05/31 14:56:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:29 +0700","description":"staff","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pianokey {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:51:55 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":14185,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":1892,"created_at":"2007/12/18 10:56:59 +0700","asset_file_name":"PianoKey.gif","updated_at":"2011/05/31 14:51:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:13 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 blog \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pitchname {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:51:54 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":5156,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":1891,"created_at":"2007/12/18 10:56:33 +0700","asset_file_name":"PitchName.gif","updated_at":"2011/05/31 14:51:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:13 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 blog \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: