นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sompat.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":null,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"text/plain","id":3533,"created_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","asset_file_name":"cm14-1.html","updated_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":null}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:39 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":60532,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":3531,"created_at":"2008/01/25 09:37:02 +0700","asset_file_name":"cm14-1_controller-1.swf","updated_at":"2011/05/31 15:10:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:38 +0700","description":"\u003Cp\u003Efile \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:08:52 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":23763667,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":3293,"created_at":"2008/01/20 11:24:35 +0700","asset_file_name":"cm16.swf","updated_at":"2011/05/31 15:08:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:28 +0700","description":"\u003Cp\u003Emultimedia \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:07:34 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":34295364,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":3190,"created_at":"2008/01/18 09:03:06 +0700","asset_file_name":"cm15.swf","updated_at":"2011/05/31 15:07:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:21 +0700","description":"multimedia \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":2244912,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":3149,"created_at":"2008/01/16 23:48:21 +0700","asset_file_name":"CM14-1.swf","updated_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","description":"video \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_lecture3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":4310,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2576,"created_at":"2008/01/03 15:19:04 +0700","asset_file_name":"lecture3.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_lecture2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":4968,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2575,"created_at":"2008/01/03 15:18:49 +0700","asset_file_name":"lecture2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_lecture1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":3761,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2574,"created_at":"2008/01/03 15:18:33 +0700","asset_file_name":"lecture1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_13_violin {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","media_folder_id":304,"deleted_at":null,"asset_file_size":2355,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2563,"created_at":"2008/01/03 09:18:41 +0700","asset_file_name":"13_violin.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: