นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3134 {"member_only_commentable":false,"description":"ozone-2","asset_updated_at":"2016/11/15 11:46:18 +0700","asset_file_name":"IMG_3134.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59703,"last_commented_at":"2016/12/19 14:42:33 +0700","commentable":true,"asset_file_size":283726,"media_folder_id":1252,"created_at":"2016/11/15 11:46:18 +0700","modified_at":"2016/11/15 11:46:22 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 14:42:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_3150 {"member_only_commentable":false,"description":"ozone-1","asset_updated_at":"2016/11/15 11:45:29 +0700","asset_file_name":"IMG_3150.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265931,"media_folder_id":1252,"created_at":"2016/11/15 11:45:30 +0700","modified_at":"2016/11/15 11:45:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/15 11:45:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ni_n5 {"member_only_commentable":false,"description":"nitus2","asset_updated_at":"2015/12/25 10:36:17 +0700","asset_file_name":"Ni_n5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84373,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/12/25 10:36:18 +0700","modified_at":"2015/12/25 10:55:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:55:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ni_n4 {"member_only_commentable":false,"description":"nitus","asset_updated_at":"2015/12/25 10:35:37 +0700","asset_file_name":"Ni_n4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88867,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/12/25 10:35:37 +0700","modified_at":"2015/12/25 10:54:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:54:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ni_n2 {"member_only_commentable":false,"description":"nitus","asset_updated_at":"2015/12/25 10:35:03 +0700","asset_file_name":"Ni_n2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76647,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/12/25 10:35:03 +0700","modified_at":"2015/12/25 10:54:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:54:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ni_n {"member_only_commentable":false,"description":"nitus","asset_updated_at":"2015/12/25 10:34:09 +0700","asset_file_name":"Ni_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101878,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/12/25 10:34:09 +0700","modified_at":"2015/12/25 10:54:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:54:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ku {"member_only_commentable":false,"description":"ku","asset_updated_at":"2015/08/28 16:38:59 +0700","asset_file_name":"ku.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54529,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62748,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/08/28 16:38:59 +0700","modified_at":"2015/08/28 16:39:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/28 16:39:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_night {"member_only_commentable":false,"description":"night ladies","asset_updated_at":"2015/08/28 16:37:54 +0700","asset_file_name":"night.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54528,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77493,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/08/28 16:37:54 +0700","modified_at":"2015/08/28 16:37:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/28 16:37:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_emirate {"member_only_commentable":false,"description":"emirate","asset_updated_at":"2015/08/28 16:37:10 +0700","asset_file_name":"emirate.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54527,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51228,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/08/28 16:37:10 +0700","modified_at":"2015/08/28 16:37:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/28 16:37:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: