นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_img_3134 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3134.JPG","created_at":"2016/11/15 11:46:18 +0700","asset_updated_at":"2016/11/15 11:46:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 14:42:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2016/12/19 14:42:33 +0700","description":"ozone-2","asset_file_size":283726,"modified_at":"2016/11/15 11:46:22 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59703,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Ico64_img_3150 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3150.JPG","created_at":"2016/11/15 11:45:30 +0700","asset_updated_at":"2016/11/15 11:45:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/15 11:45:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ozone-1","asset_file_size":265931,"modified_at":"2016/11/15 11:45:35 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59702,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ni_n5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n5.jpg","created_at":"2015/12/25 10:36:18 +0700","asset_updated_at":"2015/12/25 10:36:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:55:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nitus2","asset_file_size":84373,"modified_at":"2015/12/25 10:55:38 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55944,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ni_n4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n4.jpg","created_at":"2015/12/25 10:35:37 +0700","asset_updated_at":"2015/12/25 10:35:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:54:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nitus","asset_file_size":88867,"modified_at":"2015/12/25 10:54:32 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55943,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ni_n2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n2.jpg","created_at":"2015/12/25 10:35:03 +0700","asset_updated_at":"2015/12/25 10:35:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:54:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nitus","asset_file_size":76647,"modified_at":"2015/12/25 10:54:30 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55942,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ni_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n.jpg","created_at":"2015/12/25 10:34:09 +0700","asset_updated_at":"2015/12/25 10:34:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/25 10:54:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nitus","asset_file_size":101878,"modified_at":"2015/12/25 10:54:16 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55941,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ku {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ku.jpg","created_at":"2015/08/28 16:38:59 +0700","asset_updated_at":"2015/08/28 16:38:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/28 16:39:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ku","asset_file_size":62748,"modified_at":"2015/08/28 16:39:03 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54529,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_night {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"night.jpg","created_at":"2015/08/28 16:37:54 +0700","asset_updated_at":"2015/08/28 16:37:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/28 16:37:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"night ladies","asset_file_size":77493,"modified_at":"2015/08/28 16:37:56 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54528,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_emirate {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"emirate.jpg","created_at":"2015/08/28 16:37:10 +0700","asset_updated_at":"2015/08/28 16:37:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/28 16:37:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"emirate","asset_file_size":51228,"modified_at":"2015/08/28 16:37:14 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54527,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_10897980_767738683274067_6812703256926915477_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10897980_767738683274067_6812703256926915477_n.jpg","created_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","asset_updated_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pratad2","asset_file_size":53646,"modified_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50185,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1509000_767642623283673_2427372972472380435_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1509000_767642623283673_2427372972472380435_n.jpg","created_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pratad","asset_file_size":53584,"modified_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50184,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_20470-news-4588 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20470-news-4588.jpg","created_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","asset_updated_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ball","asset_file_size":274903,"modified_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49908,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_picture2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture2.jpg","created_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","asset_updated_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"recycle","asset_file_size":94030,"modified_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48364,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_picture3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture3.jpg","created_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","asset_updated_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"reduce","asset_file_size":25249,"modified_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48363,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_picture1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture1.jpg","created_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","asset_updated_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ethanol","asset_file_size":15088,"modified_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48362,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_by {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"by.jpg","created_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","asset_updated_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"by1","asset_file_size":181124,"modified_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47536,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_4007 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_4007.JPG","created_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","asset_updated_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bycicle","asset_file_size":1027961,"modified_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47535,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cga {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cga.jpg","created_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","asset_updated_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cga1","asset_file_size":18819,"modified_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45463,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tn_cga320_gif {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tn_CGA320_gif.jpg","created_at":"2014/03/15 12:57:01 +0700","asset_updated_at":"2014/03/15 12:57:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/15 13:04:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cga","asset_file_size":18819,"modified_at":"2014/03/15 13:04:19 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45462,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mongam {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mongam.jpg","created_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","asset_updated_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"monjam","asset_file_size":78076,"modified_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45207,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_korea {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"korea.jpg","created_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"korea","asset_file_size":108008,"modified_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45206,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chemicalstorage {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"chemicalstorage.jpg","created_at":"2013/12/09 11:39:21 +0700","asset_updated_at":"2013/12/09 11:39:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:39:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"chemical storage","asset_file_size":155363,"modified_at":"2013/12/09 11:39:25 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43942,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_newbuilding {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"newbuilding.jpg","created_at":"2013/12/09 11:38:34 +0700","asset_updated_at":"2013/12/09 11:38:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"new","asset_file_size":184275,"modified_at":"2013/12/09 11:38:37 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43941,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_waste {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"waste.jpg","created_at":"2013/12/09 11:35:23 +0700","asset_updated_at":"2013/12/09 11:35:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:35:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"waste","asset_file_size":158182,"modified_at":"2013/12/09 11:35:29 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43940,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_lift {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"lift.jpg","created_at":"2013/12/09 11:34:49 +0700","asset_updated_at":"2013/12/09 11:34:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:34:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"lift","asset_file_size":124360,"modified_at":"2013/12/09 11:34:56 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43939,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tank {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"tank.jpg","created_at":"2013/12/09 11:33:50 +0700","asset_updated_at":"2013/12/09 11:33:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:33:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tank","asset_file_size":204783,"modified_at":"2013/12/09 11:33:58 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43938,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_g1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"G1.jpg","created_at":"2013/12/09 11:33:08 +0700","asset_updated_at":"2013/12/09 11:33:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:33:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"g1","asset_file_size":149359,"modified_at":"2013/12/09 11:33:14 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43937,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_seclsaveworld {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seclsaveworld.jpg","created_at":"2013/09/03 16:35:01 +0700","asset_updated_at":"2013/09/03 16:35:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/03 16:35:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"save energy","asset_file_size":615247,"modified_at":"2013/09/03 16:35:06 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42584,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mali {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Mali.jpg","created_at":"2013/08/12 17:40:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/12 17:40:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/12 17:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mali","asset_file_size":200645,"modified_at":"2013/08/12 17:40:38 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42046,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1012223_656879251012350_1007471600_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1012223_656879251012350_1007471600_n.jpg","created_at":"2013/07/17 13:50:54 +0700","asset_updated_at":"2013/07/17 13:50:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/17 13:51:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"happyyy","asset_file_size":94133,"modified_at":"2013/07/17 13:51:00 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41427,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_long {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"long.jpg","created_at":"2013/07/14 12:02:48 +0700","asset_updated_at":"2013/07/14 12:02:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/14 12:02:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"longkang","asset_file_size":94383,"modified_at":"2013/07/14 12:02:53 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41349,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_eee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eee.jpg","created_at":"2013/06/21 11:20:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/21 11:20:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/21 11:20:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kaokit","asset_file_size":276762,"modified_at":"2013/06/21 11:20:49 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40787,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_911611_510079229040015_155059309_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"911611_510079229040015_155059309_n.jpg","created_at":"2013/06/05 09:05:32 +0700","asset_updated_at":"2013/06/05 09:05:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/05 09:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sukothai","asset_file_size":168467,"modified_at":"2013/06/05 09:05:33 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40382,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_973679_510667162314555_2087008836_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"973679_510667162314555_2087008836_n.jpg","created_at":"2013/06/05 09:04:05 +0700","asset_updated_at":"2013/06/05 09:04:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/05 09:04:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bear","asset_file_size":103874,"modified_at":"2013/06/05 09:04:09 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40381,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bear {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"bear.jpg","created_at":"2013/05/31 17:34:27 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 17:34:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 17:34:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"smokehouse6","asset_file_size":120929,"modified_at":"2013/05/31 17:34:28 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40225,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_975409_509090839138854_1094974491_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"975409_509090839138854_1094974491_n.jpg","created_at":"2013/05/31 17:32:56 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 17:32:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 17:32:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"smokehouse5","asset_file_size":149754,"modified_at":"2013/05/31 17:32:57 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40224,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: