นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gas5 {"member_only_commentable":false,"description":"gas5","asset_updated_at":"2012/03/27 11:06:19 +0700","asset_file_name":"GAS5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65349,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/03/27 11:06:19 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:15:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:15:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_gas4 {"member_only_commentable":false,"description":"gas4","asset_updated_at":"2012/03/27 11:05:47 +0700","asset_file_name":"GAS4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48185,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/03/27 11:05:47 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:15:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_gas3 {"member_only_commentable":false,"description":"gas3","asset_updated_at":"2012/03/27 11:05:06 +0700","asset_file_name":"GAS3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34318,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78698,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/03/27 11:05:06 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:15:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:15:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_gas2 {"member_only_commentable":false,"description":"gas2","asset_updated_at":"2012/03/27 11:03:47 +0700","asset_file_name":"GAS2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34317,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98846,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/03/27 11:03:47 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:15:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:15:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_gas1 {"member_only_commentable":false,"description":"gas1","asset_updated_at":"2012/03/27 11:01:41 +0700","asset_file_name":"GAS1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34316,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36361,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/03/27 11:01:41 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:15:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:15:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lift_esc {"member_only_commentable":false,"description":"car in water","asset_updated_at":"2012/03/17 15:43:41 +0700","asset_file_name":"lift_esc.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18018,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/03/17 15:43:41 +0700","modified_at":"2012/03/17 15:43:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/17 15:43:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_imagescajnu0cm {"member_only_commentable":false,"description":"rose1","asset_updated_at":"2012/02/13 18:32:31 +0700","asset_file_name":"imagesCAJNU0CM.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33621,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7746,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/13 18:32:31 +0700","modified_at":"2012/02/13 18:32:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/13 18:32:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_126075 {"member_only_commentable":false,"description":"kumkom","asset_updated_at":"2012/02/09 20:55:17 +0700","asset_file_name":"126075.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93904,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/09 20:55:18 +0700","modified_at":"2012/02/09 20:55:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/09 20:55:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_92 {"member_only_commentable":false,"description":"fire","asset_updated_at":"2012/02/09 20:50:44 +0700","asset_file_name":"2_92.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71070,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/09 20:50:44 +0700","modified_at":"2012/02/09 20:50:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/09 20:50:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: