นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gas5 {"created_at":"2012/03/27 11:06:19 +0700","asset_file_size":65349,"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:15:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34320,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gas5","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/27 11:06:19 +0700","asset_file_name":"GAS5.jpg","updated_at":"2012/04/03 17:15:58 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_gas4 {"created_at":"2012/03/27 11:05:47 +0700","asset_file_size":48185,"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:15:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34319,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gas4","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/27 11:05:47 +0700","asset_file_name":"GAS4.jpg","updated_at":"2012/04/03 17:15:57 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_gas3 {"created_at":"2012/03/27 11:05:06 +0700","asset_file_size":78698,"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:15:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34318,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gas3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/27 11:05:06 +0700","asset_file_name":"GAS3.jpg","updated_at":"2012/04/03 17:15:56 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_gas2 {"created_at":"2012/03/27 11:03:47 +0700","asset_file_size":98846,"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:15:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34317,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gas2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/27 11:03:47 +0700","asset_file_name":"GAS2.jpg","updated_at":"2012/04/03 17:15:54 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_gas1 {"created_at":"2012/03/27 11:01:41 +0700","asset_file_size":36361,"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:15:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34316,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gas1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/27 11:01:41 +0700","asset_file_name":"GAS1.jpg","updated_at":"2012/04/03 17:15:53 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_lift_esc {"created_at":"2012/03/17 15:43:41 +0700","asset_file_size":18018,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/17 15:43:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34252,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"car in water","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/17 15:43:41 +0700","asset_file_name":"lift_esc.jpg","updated_at":"2012/03/17 15:43:46 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_imagescajnu0cm {"created_at":"2012/02/13 18:32:31 +0700","asset_file_size":7746,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/13 18:32:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33621,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"rose1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/13 18:32:31 +0700","asset_file_name":"imagesCAJNU0CM.jpg","updated_at":"2012/02/13 18:32:36 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_126075 {"created_at":"2012/02/09 20:55:18 +0700","asset_file_size":93904,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/09 20:55:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33511,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"kumkom","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/09 20:55:17 +0700","asset_file_name":"126075.jpg","updated_at":"2012/02/09 20:55:21 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_2_92 {"created_at":"2012/02/09 20:50:44 +0700","asset_file_size":71070,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/09 20:50:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33510,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"fire","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/09 20:50:44 +0700","asset_file_name":"2_92.jpg","updated_at":"2012/02/09 20:50:45 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: