นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bk15 {"member_only_commentable":false,"description":"clean16","asset_updated_at":"2012/02/06 16:47:34 +0700","asset_file_name":"BK15.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33404,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128440,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:47:34 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:47:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:47:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk13 {"member_only_commentable":false,"description":"clean15","asset_updated_at":"2012/02/06 16:46:40 +0700","asset_file_name":"BK13.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131736,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:46:40 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:46:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:46:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk14 {"member_only_commentable":false,"description":"clean14","asset_updated_at":"2012/02/06 16:45:44 +0700","asset_file_name":"BK14.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135447,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:45:44 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:45:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:45:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk12 {"member_only_commentable":false,"description":"clean13","asset_updated_at":"2012/02/06 16:44:48 +0700","asset_file_name":"BK12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170646,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:44:48 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:44:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:44:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk11 {"member_only_commentable":false,"description":"clean12","asset_updated_at":"2012/02/06 16:44:00 +0700","asset_file_name":"BK11.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33400,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167119,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:44:00 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:44:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:44:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk10 {"member_only_commentable":false,"description":"clean11","asset_updated_at":"2012/02/06 16:43:25 +0700","asset_file_name":"BK10.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33399,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104211,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:43:25 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:43:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk9 {"member_only_commentable":false,"description":"clean10","asset_updated_at":"2012/02/06 16:42:46 +0700","asset_file_name":"BK9.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33398,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154252,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:42:46 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:42:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:42:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk8 {"member_only_commentable":false,"description":"clean9","asset_updated_at":"2012/02/06 16:41:53 +0700","asset_file_name":"BK8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33397,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136073,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/06 16:41:53 +0700","modified_at":"2012/02/06 16:41:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/06 16:41:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bk6 {"member_only_commentable":false,"description":"clean5","asset_updated_at":"2012/02/05 21:12:12 +0700","asset_file_name":"BK6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33391,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157059,"media_folder_id":1252,"created_at":"2012/02/05 21:12:12 +0700","modified_at":"2012/02/05 21:12:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 21:12:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: