นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bk5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"BK5.JPG","created_at":"2012/02/05 21:11:35 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 21:11:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 21:11:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clean4","asset_file_size":159348,"modified_at":"2012/02/05 21:11:40 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33390,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bkk3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"BKk3.jpg","created_at":"2012/02/05 21:10:41 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 21:10:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 21:10:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clean3","asset_file_size":149792,"modified_at":"2012/02/05 21:10:44 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33389,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bkk1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"BKk1.jpg","created_at":"2012/02/05 21:09:43 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 21:09:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 21:09:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clean1","asset_file_size":80133,"modified_at":"2012/02/05 21:09:48 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33388,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bk2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"BK2.jpg","created_at":"2012/02/05 21:01:29 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 21:01:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 21:01:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bigclean2","asset_file_size":155657,"modified_at":"2012/02/05 21:01:32 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33387,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_imagescag279f8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"imagesCAG279F8.jpg","created_at":"2012/01/13 20:29:57 +0700","asset_updated_at":"2012/01/13 20:29:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/13 20:29:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"waw ","asset_file_size":9152,"modified_at":"2012/01/13 20:29:59 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32776,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_124558 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"124558.jpg","created_at":"2012/01/10 11:51:14 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 11:51:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/10 11:51:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","asset_file_size":71208,"modified_at":"2012/01/10 11:51:15 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32734,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_124557 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"124557.jpg","created_at":"2012/01/10 11:49:52 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 11:49:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/10 11:49:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e074","asset_file_size":81569,"modified_at":"2012/01/10 11:49:58 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32733,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_124556 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"124556.jpg","created_at":"2012/01/10 11:48:53 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 11:48:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/10 11:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e073","asset_file_size":53352,"modified_at":"2012/01/10 11:48:56 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32732,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_124555 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"124555.jpg","created_at":"2012/01/10 11:47:17 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 11:47:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/10 11:47:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e072","asset_file_size":87230,"modified_at":"2012/01/10 11:47:19 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32731,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: