นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > songpol.h

No folder found
  • Small_124554 {"asset_file_name":"124554.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/10 11:45:06 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e071","updated_at":"2012/01/10 11:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/01/10 11:45:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66929,"id":32730,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/10 11:45:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_post_30219 {"asset_file_name":"post_30219.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/09 11:01:36 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e22\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07","updated_at":"2012/01/09 11:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/01/09 11:01:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54737,"id":32709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/09 11:01:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire9 {"asset_file_name":"fire9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 15:52:59 +0700","media_folder_id":1252,"description":"fire9","updated_at":"2011/11/01 15:52:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/01 15:52:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133336,"id":31062,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:52:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire8 {"asset_file_name":"fire8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 15:52:04 +0700","media_folder_id":1252,"description":"fire8","updated_at":"2011/11/01 15:52:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/01 15:52:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174201,"id":31061,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:52:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire7 {"asset_file_name":"fire7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 15:51:06 +0700","media_folder_id":1252,"description":"fire7","updated_at":"2011/11/01 15:51:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/01 15:51:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":197910,"id":31059,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:51:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire6 {"asset_file_name":"fire6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 15:49:30 +0700","media_folder_id":1252,"description":"fire6","updated_at":"2011/11/01 15:49:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/01 15:49:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":175190,"id":31058,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:49:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire5 {"asset_file_name":"fire5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 15:48:25 +0700","media_folder_id":1252,"description":"fire5","updated_at":"2011/11/01 15:48:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/01 15:48:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158479,"id":31057,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:48:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire4 {"asset_file_name":"fire4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 15:47:14 +0700","media_folder_id":1252,"description":"fire4","updated_at":"2011/11/01 15:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/01 15:47:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172630,"id":31056,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:47:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire3 {"asset_file_name":"fire3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 15:46:18 +0700","media_folder_id":1252,"description":"fire3","updated_at":"2011/11/01 15:46:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/01 15:46:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":168289,"id":31055,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:46:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: