นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fire2 {"member_only_commentable":false,"description":"fire2","asset_updated_at":"2011/11/01 15:45:16 +0700","asset_file_name":"fire2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31054,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149911,"media_folder_id":1252,"created_at":"2011/11/01 15:45:16 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:45:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:45:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fire1 {"member_only_commentable":false,"description":"fire1","asset_updated_at":"2011/11/01 15:43:36 +0700","asset_file_name":"fire1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31052,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128844,"media_folder_id":1252,"created_at":"2011/11/01 15:43:36 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:43:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:43:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lt11 {"member_only_commentable":false,"description":"LT11","asset_updated_at":"2011/06/30 15:10:19 +0700","asset_file_name":"LT11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28634,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50429,"media_folder_id":1252,"created_at":"2011/06/30 15:10:19 +0700","modified_at":"2011/06/30 15:10:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/30 15:10:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lt1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e31\u0e49\u0e071","asset_updated_at":"2011/06/30 14:54:01 +0700","asset_file_name":"LT1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28633,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40975,"media_folder_id":1252,"created_at":"2011/06/30 14:54:01 +0700","modified_at":"2011/06/30 14:54:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/30 14:54:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_uesc_01_img0050 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e21\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:14 +0700","asset_file_name":"uesc_01_img0050.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26881,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20477,"media_folder_id":1252,"created_at":"2011/01/15 10:39:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:32:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_t_5396 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"t_5396.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26378,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15609,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/12/09 14:03:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lki {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30 \u0e27.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e23\u0e40\u0e21\u0e18\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"lki.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28367,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:24:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_hi {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e34\u0e28\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"hi.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30579,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:22:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_iou {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"iou.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31877,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:22:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: