นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nh {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e08\u0e04\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"nh.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31549,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:20:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kll {"member_only_commentable":false,"description":"kl","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"kll.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34495,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:20:17 +0700","modified_at":"2015/08/28 16:53:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/28 16:53:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kiiu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"kiiu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48582,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:19:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_i {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"i.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38043,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:19:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"d.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26659,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:18:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_f {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"f.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25441,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86053,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:18:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25440,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24144,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:17:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_,kkio {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:39 +0700","asset_file_name":",kkio.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25439,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38651,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:17:35 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:45:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:45:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","asset_file_name":"3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25438,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32714,"media_folder_id":1252,"created_at":"2010/10/28 16:17:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: