นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > songpol.h

No folder found
  • Small_house1 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","id":23626,"asset_file_size":66269,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:50:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e011","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"house1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_trung {"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","id":23625,"asset_file_size":75080,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:48:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"trung.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_coner3 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","id":23624,"asset_file_size":51805,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:46:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e38\u0e213","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"coner3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_coner2 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","id":23623,"asset_file_size":80193,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:44:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"coner2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_coner {"modified_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","id":23622,"asset_file_size":101875,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:43:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"coner.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_mile {"modified_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","id":23621,"asset_file_size":43832,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:40:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e46","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"mile.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_car {"modified_at":"2011/05/31 19:13:45 +0700","id":23620,"asset_file_size":54995,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:36:37 +0700","comment_counter":0,"description":"car","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"car.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_concert4 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:44 +0700","id":23619,"asset_file_size":61641,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:32:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e1b","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_file_name":"concert4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_concert3 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","id":23618,"asset_file_size":42209,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:31:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e48\u0e30","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:45 +0700","asset_file_name":"concert3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: