นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_house1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"house1.jpg","created_at":"2010/07/05 16:50:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e011","asset_file_size":66269,"modified_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23626,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_trung {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"trung.jpg","created_at":"2010/07/05 16:48:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 ","asset_file_size":75080,"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23625,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_coner3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coner3.jpg","created_at":"2010/07/05 16:46:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e213","asset_file_size":51805,"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23624,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_coner2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coner2.jpg","created_at":"2010/07/05 16:44:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f2","asset_file_size":80193,"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23623,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_coner {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coner.jpg","created_at":"2010/07/05 16:43:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f1","asset_file_size":101875,"modified_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23622,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mile {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mile.jpg","created_at":"2010/07/05 16:40:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e46","asset_file_size":43832,"modified_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23621,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car.jpg","created_at":"2010/07/05 16:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car","asset_file_size":54995,"modified_at":"2011/05/31 19:13:45 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23620,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_concert4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"concert4.jpg","created_at":"2010/07/05 16:32:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e1b","asset_file_size":61641,"modified_at":"2011/05/31 19:13:44 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23619,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_concert3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"concert3.jpg","created_at":"2010/07/05 16:31:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e48\u0e30","asset_file_size":42209,"modified_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23618,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: