นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_concert2 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","id":23617,"asset_file_size":61624,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:26:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:45 +0700","asset_file_name":"concert2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_concert1 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:42 +0700","id":23616,"asset_file_size":67584,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/05 16:24:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:13:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:45 +0700","asset_file_name":"concert1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_freezedry {"modified_at":"2011/05/31 19:03:32 +0700","id":22343,"asset_file_size":10608,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/04/20 14:16:14 +0700","comment_counter":0,"description":"freeze dry","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:03:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:07 +0700","asset_file_name":"freezedry.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_o {"modified_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","id":22264,"asset_file_size":94493,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/04/12 14:22:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e48\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","asset_file_name":"O.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_15 {"modified_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","id":22263,"asset_file_size":62045,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/04/12 14:21:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e02\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e25\u0e38\u0e01","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","asset_file_name":"15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_8 {"modified_at":"2011/05/31 19:02:55 +0700","id":22262,"asset_file_size":125395,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/04/12 14:20:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1252,"updated_at":"2011/05/31 19:02:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","asset_file_name":"8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: