นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10897980_767738683274067_6812703256926915477_n {"member_only_commentable":false,"description":"pratad2","asset_updated_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","asset_file_name":"10897980_767738683274067_6812703256926915477_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53646,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","modified_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1509000_767642623283673_2427372972472380435_n {"member_only_commentable":false,"description":"pratad","asset_updated_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","asset_file_name":"1509000_767642623283673_2427372972472380435_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50184,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53584,"media_folder_id":1252,"created_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","modified_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_20470-news-4588 {"member_only_commentable":false,"description":"ball","asset_updated_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","asset_file_name":"20470-news-4588.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49908,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":274903,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","modified_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture2 {"member_only_commentable":false,"description":"recycle","asset_updated_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","asset_file_name":"Picture2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94030,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","modified_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture3 {"member_only_commentable":false,"description":"reduce","asset_updated_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","asset_file_name":"Picture3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48363,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25249,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","modified_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture1 {"member_only_commentable":false,"description":"ethanol","asset_updated_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","asset_file_name":"Picture1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48362,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15088,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","modified_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_by {"member_only_commentable":false,"description":"by1","asset_updated_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","asset_file_name":"by.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47536,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":181124,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","modified_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_4007 {"member_only_commentable":false,"description":"Bycicle","asset_updated_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","asset_file_name":"IMG_4007.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47535,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1027961,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","modified_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cga {"member_only_commentable":false,"description":"cga1","asset_updated_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","asset_file_name":"cga.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18819,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","modified_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: