นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10897980_767738683274067_6812703256926915477_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10897980_767738683274067_6812703256926915477_n.jpg","created_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","asset_updated_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pratad2","asset_file_size":53646,"modified_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50185,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1509000_767642623283673_2427372972472380435_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1509000_767642623283673_2427372972472380435_n.jpg","created_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pratad","asset_file_size":53584,"modified_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50184,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20470-news-4588 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20470-news-4588.jpg","created_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","asset_updated_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ball","asset_file_size":274903,"modified_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49908,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_picture2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture2.jpg","created_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","asset_updated_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"recycle","asset_file_size":94030,"modified_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48364,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_picture3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture3.jpg","created_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","asset_updated_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"reduce","asset_file_size":25249,"modified_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48363,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_picture1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture1.jpg","created_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","asset_updated_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ethanol","asset_file_size":15088,"modified_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48362,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_by {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"by.jpg","created_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","asset_updated_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"by1","asset_file_size":181124,"modified_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47536,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_4007 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_4007.JPG","created_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","asset_updated_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bycicle","asset_file_size":1027961,"modified_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47535,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cga {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cga.jpg","created_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","asset_updated_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cga1","asset_file_size":18819,"modified_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45463,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: