นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Main > songpol.h

No folder found
  • Small_10897980_767738683274067_6812703256926915477_n {"asset_file_name":"10897980_767738683274067_6812703256926915477_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","media_folder_id":1252,"description":"pratad2","updated_at":"2015/01/06 15:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53646,"id":50185,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/06 15:46:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_1509000_767642623283673_2427372972472380435_n {"asset_file_name":"1509000_767642623283673_2427372972472380435_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","media_folder_id":1252,"description":"pratad","updated_at":"2015/01/06 15:44:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53584,"id":50184,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/06 15:44:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20470-news-4588 {"asset_file_name":"20470-news-4588.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","media_folder_id":1252,"description":"ball","updated_at":"2014/12/19 10:30:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":274903,"id":49908,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/19 10:30:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture2 {"asset_file_name":"Picture2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","media_folder_id":1252,"description":"recycle","updated_at":"2014/09/03 11:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94030,"id":48364,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/03 11:49:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture3 {"asset_file_name":"Picture3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","media_folder_id":1252,"description":"reduce","updated_at":"2014/09/03 11:48:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25249,"id":48363,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/03 11:48:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture1 {"asset_file_name":"Picture1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","media_folder_id":1252,"description":"ethanol","updated_at":"2014/09/03 11:47:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15088,"id":48362,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/03 11:47:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_by {"asset_file_name":"by.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","media_folder_id":1252,"description":"by1","updated_at":"2014/07/24 18:05:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":181124,"id":47536,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/24 17:42:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img_4007 {"asset_file_name":"IMG_4007.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","media_folder_id":1252,"description":"Bycicle","updated_at":"2014/07/24 18:04:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1027961,"id":47535,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/24 17:23:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_cga {"asset_file_name":"cga.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","media_folder_id":1252,"description":"cga1","updated_at":"2014/03/15 13:04:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18819,"id":45463,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/15 13:03:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: