นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tn_cga320_gif {"member_only_commentable":false,"description":"cga","asset_updated_at":"2014/03/15 12:57:01 +0700","asset_file_name":"tn_CGA320_gif.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18819,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/03/15 12:57:01 +0700","modified_at":"2014/03/15 13:04:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/15 13:04:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mongam {"member_only_commentable":false,"description":"monjam","asset_updated_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","asset_file_name":"mongam.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45207,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78076,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","modified_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_korea {"member_only_commentable":false,"description":"korea","asset_updated_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","asset_file_name":"korea.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45206,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108008,"media_folder_id":1252,"created_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","modified_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chemicalstorage {"member_only_commentable":false,"description":"chemical storage","asset_updated_at":"2013/12/09 11:39:21 +0700","asset_file_name":"chemicalstorage.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155363,"media_folder_id":1252,"created_at":"2013/12/09 11:39:21 +0700","modified_at":"2013/12/09 11:39:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:39:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newbuilding {"member_only_commentable":false,"description":"new","asset_updated_at":"2013/12/09 11:38:34 +0700","asset_file_name":"newbuilding.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184275,"media_folder_id":1252,"created_at":"2013/12/09 11:38:34 +0700","modified_at":"2013/12/09 11:38:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:38:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_waste {"member_only_commentable":false,"description":"waste","asset_updated_at":"2013/12/09 11:35:23 +0700","asset_file_name":"waste.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158182,"media_folder_id":1252,"created_at":"2013/12/09 11:35:23 +0700","modified_at":"2013/12/09 11:35:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:35:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lift {"member_only_commentable":false,"description":"lift","asset_updated_at":"2013/12/09 11:34:49 +0700","asset_file_name":"lift.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124360,"media_folder_id":1252,"created_at":"2013/12/09 11:34:49 +0700","modified_at":"2013/12/09 11:34:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:34:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tank {"member_only_commentable":false,"description":"tank","asset_updated_at":"2013/12/09 11:33:50 +0700","asset_file_name":"tank.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204783,"media_folder_id":1252,"created_at":"2013/12/09 11:33:50 +0700","modified_at":"2013/12/09 11:33:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:33:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_g1 {"member_only_commentable":false,"description":"g1","asset_updated_at":"2013/12/09 11:33:08 +0700","asset_file_name":"G1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149359,"media_folder_id":1252,"created_at":"2013/12/09 11:33:08 +0700","modified_at":"2013/12/09 11:33:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/09 11:33:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: