นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tn_cga320_gif {"asset_file_name":"tn_CGA320_gif.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/15 13:04:19 +0700","media_folder_id":1252,"description":"cga","updated_at":"2014/03/15 13:04:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/15 12:57:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18819,"id":45462,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/15 12:57:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_mongam {"asset_file_name":"mongam.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","media_folder_id":1252,"description":"monjam","updated_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78076,"id":45207,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_korea {"asset_file_name":"korea.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","media_folder_id":1252,"description":"korea","updated_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":108008,"id":45206,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chemicalstorage {"asset_file_name":"chemicalstorage.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/09 11:39:25 +0700","media_folder_id":1252,"description":"chemical storage","updated_at":"2013/12/09 11:39:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/12/09 11:39:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":155363,"id":43942,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/09 11:39:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newbuilding {"asset_file_name":"newbuilding.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/09 11:38:37 +0700","media_folder_id":1252,"description":"new","updated_at":"2013/12/09 11:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/12/09 11:38:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184275,"id":43941,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/09 11:38:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_waste {"asset_file_name":"waste.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/09 11:35:29 +0700","media_folder_id":1252,"description":"waste","updated_at":"2013/12/09 11:35:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/12/09 11:35:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158182,"id":43940,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/09 11:35:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_lift {"asset_file_name":"lift.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/09 11:34:56 +0700","media_folder_id":1252,"description":"lift","updated_at":"2013/12/09 11:34:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/12/09 11:34:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124360,"id":43939,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/09 11:34:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tank {"asset_file_name":"tank.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/09 11:33:58 +0700","media_folder_id":1252,"description":"tank","updated_at":"2013/12/09 11:33:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/12/09 11:33:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":204783,"id":43938,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/09 11:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_g1 {"asset_file_name":"G1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/09 11:33:14 +0700","media_folder_id":1252,"description":"g1","updated_at":"2013/12/09 11:33:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/12/09 11:33:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149359,"id":43937,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/09 11:33:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: