นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_seclsaveworld {"modified_at":"2013/09/03 16:35:06 +0700","id":42584,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"seclsaveworld.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/03 16:35:06 +0700","media_folder_id":1252,"description":"save energy","created_at":"2013/09/03 16:35:01 +0700","asset_updated_at":"2013/09/03 16:35:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":615247}
  • Small_mali {"modified_at":"2013/08/12 17:40:38 +0700","id":42046,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Mali.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/12 17:40:38 +0700","media_folder_id":1252,"description":"Mali","created_at":"2013/08/12 17:40:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/12 17:40:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":200645}
  • Small_1012223_656879251012350_1007471600_n {"modified_at":"2013/07/17 13:51:00 +0700","id":41427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1012223_656879251012350_1007471600_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/17 13:51:00 +0700","media_folder_id":1252,"description":"happyyy","created_at":"2013/07/17 13:50:54 +0700","asset_updated_at":"2013/07/17 13:50:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94133}
  • Small_long {"modified_at":"2013/07/14 12:02:53 +0700","id":41349,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"long.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/14 12:02:53 +0700","media_folder_id":1252,"description":"longkang","created_at":"2013/07/14 12:02:48 +0700","asset_updated_at":"2013/07/14 12:02:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94383}
  • Small_eee {"modified_at":"2013/06/21 11:20:49 +0700","id":40787,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"eee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/21 11:20:49 +0700","media_folder_id":1252,"description":"kaokit","created_at":"2013/06/21 11:20:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/21 11:20:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":276762}
  • Small_911611_510079229040015_155059309_n {"modified_at":"2013/06/05 09:05:33 +0700","id":40382,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"911611_510079229040015_155059309_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/05 09:05:33 +0700","media_folder_id":1252,"description":"sukothai","created_at":"2013/06/05 09:05:32 +0700","asset_updated_at":"2013/06/05 09:05:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":168467}
  • Small_973679_510667162314555_2087008836_n {"modified_at":"2013/06/05 09:04:09 +0700","id":40381,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"973679_510667162314555_2087008836_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/05 09:04:09 +0700","media_folder_id":1252,"description":"bear","created_at":"2013/06/05 09:04:05 +0700","asset_updated_at":"2013/06/05 09:04:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103874}
  • Small_bear {"modified_at":"2013/05/31 17:34:28 +0700","id":40225,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bear.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 17:34:28 +0700","media_folder_id":1252,"description":"smokehouse6","created_at":"2013/05/31 17:34:27 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 17:34:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120929}
  • Small_975409_509090839138854_1094974491_n {"modified_at":"2013/05/31 17:32:57 +0700","id":40224,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"975409_509090839138854_1094974491_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 17:32:57 +0700","media_folder_id":1252,"description":"smokehouse5","created_at":"2013/05/31 17:32:56 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 17:32:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149754}
ขนาดย่อ: