นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3050 {"asset_file_name":"IMG_3050.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/31 17:30:42 +0700","media_folder_id":1252,"description":"smokehouse3","updated_at":"2013/05/31 17:30:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/31 17:30:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":743034,"id":40223,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/31 17:30:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_947159_10201111456646950_1856765713_n {"asset_file_name":"947159_10201111456646950_1856765713_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/31 17:29:50 +0700","media_folder_id":1252,"description":"smokehouse1","updated_at":"2013/05/31 17:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/31 17:29:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61708,"id":40222,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/31 17:29:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img_3033 {"asset_file_name":"IMG_3033.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/30 18:07:59 +0700","media_folder_id":1252,"description":"hed2","updated_at":"2013/05/30 18:07:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/30 18:07:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":872381,"id":40170,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:07:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_973633_510550732326198_1239288840_n {"asset_file_name":"973633_510550732326198_1239288840_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/30 18:06:35 +0700","media_folder_id":1252,"description":"chokchai","updated_at":"2013/05/30 18:06:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/30 18:06:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":140695,"id":40169,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:06:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_912600_508012365913368_589207483_n {"asset_file_name":"912600_508012365913368_589207483_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/30 18:05:23 +0700","media_folder_id":1252,"description":"suwan","updated_at":"2013/05/30 18:05:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/30 18:05:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":120501,"id":40168,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:05:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_248017_10201111521448570_543201925_n {"asset_file_name":"248017_10201111521448570_543201925_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/31 17:31:54 +0700","media_folder_id":1252,"description":"smokehouse4","updated_at":"2013/05/31 17:31:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/30 18:02:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149754,"id":40167,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/31 17:31:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img_3046 {"asset_file_name":"IMG_3046.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/30 18:01:24 +0700","media_folder_id":1252,"description":"kaoyai21","updated_at":"2013/05/30 18:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/30 18:01:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":935076,"id":40166,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:01:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_943503_10201114878812502_497609899_n {"asset_file_name":"943503_10201114878812502_497609899_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/30 18:00:07 +0700","media_folder_id":1252,"description":"kaoyai20","updated_at":"2013/05/30 18:00:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/30 18:00:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77919,"id":40165,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:00:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_912252_507708629277075_1298612275_n {"asset_file_name":"912252_507708629277075_1298612275_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/30 17:59:10 +0700","media_folder_id":1252,"description":"kaoyai19","updated_at":"2013/05/30 17:59:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/05/30 17:59:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43556,"id":40164,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/30 17:59:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: