นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_2977 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2977.JPG","created_at":"2013/05/25 17:28:35 +0700","asset_updated_at":"2013/05/25 17:28:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/25 17:28:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kaoyai4","asset_file_size":755502,"modified_at":"2013/05/25 17:28:37 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40060,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kowyai3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kowyai3.jpg","created_at":"2013/05/17 18:21:07 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 18:21:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 18:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kowyai3","asset_file_size":139236,"modified_at":"2013/05/17 18:21:10 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39925,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kowyai2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kowyai2.jpg","created_at":"2013/05/17 18:19:50 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 18:19:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 18:19:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kowyai2","asset_file_size":179748,"modified_at":"2013/05/17 18:19:54 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39924,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kowyai1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kowyai1.jpg","created_at":"2013/05/17 18:19:23 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 18:19:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 18:19:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kowyai1","asset_file_size":50821,"modified_at":"2013/05/17 18:19:28 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39923,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_book {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"book.JPG","created_at":"2013/04/18 10:30:02 +0700","asset_updated_at":"2013/04/18 10:30:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/18 10:30:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"book","asset_file_size":891408,"modified_at":"2013/04/18 10:30:08 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39468,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Indicator_white {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bow.jpg","created_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","asset_updated_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bow","asset_file_size":45316,"modified_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39348,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kung2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"kung2.jpg","created_at":"2013/03/14 16:40:27 +0700","asset_updated_at":"2013/03/14 16:40:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/14 16:40:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kung2","asset_file_size":26942,"modified_at":"2013/03/14 16:40:31 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38767,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kung {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"kung.jpg","created_at":"2013/03/14 16:39:24 +0700","asset_updated_at":"2013/03/14 16:39:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/14 16:39:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kung","asset_file_size":11245,"modified_at":"2013/03/14 16:39:28 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38766,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_angkhang3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"angkhang3.jpg","created_at":"2012/10/23 08:54:21 +0700","asset_updated_at":"2012/10/23 08:54:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/23 09:02:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"arkang3","asset_file_size":189147,"modified_at":"2012/10/23 09:02:26 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36468,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: