นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_2977 {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/25 17:28:37 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":755502,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":40060,"created_at":"2013/05/25 17:28:35 +0700","asset_file_name":"IMG_2977.JPG","updated_at":"2013/05/25 17:28:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/25 17:28:35 +0700","description":"kaoyai4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kowyai3 {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/17 18:21:10 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":139236,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39925,"created_at":"2013/05/17 18:21:07 +0700","asset_file_name":"kowyai3.jpg","updated_at":"2013/05/17 18:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/17 18:21:07 +0700","description":"kowyai3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kowyai2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/17 18:19:54 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":179748,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39924,"created_at":"2013/05/17 18:19:50 +0700","asset_file_name":"kowyai2.jpg","updated_at":"2013/05/17 18:19:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/17 18:19:50 +0700","description":"kowyai2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kowyai1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/17 18:19:28 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":50821,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39923,"created_at":"2013/05/17 18:19:23 +0700","asset_file_name":"kowyai1.jpg","updated_at":"2013/05/17 18:19:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/17 18:19:23 +0700","description":"kowyai1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_book {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/18 10:30:08 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":891408,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":39468,"created_at":"2013/04/18 10:30:02 +0700","asset_file_name":"book.JPG","updated_at":"2013/04/18 10:30:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/18 10:30:01 +0700","description":"book","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Indicator_white {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":45316,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39348,"created_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","asset_file_name":"bow.jpg","updated_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","description":"bow","last_commented_at":null,"asset_processing":true}
  • Small_kung2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/03/14 16:40:31 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":26942,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38767,"created_at":"2013/03/14 16:40:27 +0700","asset_file_name":"kung2.jpg","updated_at":"2013/03/14 16:40:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:40:27 +0700","description":"kung2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kung {"commentable":true,"modified_at":"2013/03/14 16:39:28 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":11245,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38766,"created_at":"2013/03/14 16:39:24 +0700","asset_file_name":"kung.jpg","updated_at":"2013/03/14 16:39:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:39:24 +0700","description":"kung","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_angkhang3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/23 09:02:26 +0700","media_folder_id":1252,"deleted_at":null,"asset_file_size":189147,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":36468,"created_at":"2012/10/23 08:54:21 +0700","asset_file_name":"angkhang3.jpg","updated_at":"2012/10/23 09:02:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/23 08:54:21 +0700","description":"arkang3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: