นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_arkang1 {"modified_at":"2012/10/23 09:02:24 +0700","id":36467,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"arkang1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/23 09:02:24 +0700","media_folder_id":1252,"description":"arkang2","created_at":"2012/10/23 08:52:47 +0700","asset_updated_at":"2012/10/23 08:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176468}
  • Small_angkhang4 {"modified_at":"2012/10/23 09:02:22 +0700","id":36466,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"angkhang4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/23 09:02:22 +0700","media_folder_id":1252,"description":"arkang1","created_at":"2012/10/23 08:51:48 +0700","asset_updated_at":"2012/10/23 08:51:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":177896}
  • Small_jj {"modified_at":"2012/09/29 01:01:14 +0700","id":36114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"jj.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/29 01:01:14 +0700","media_folder_id":1252,"description":"jj","created_at":"2012/09/29 00:11:12 +0700","asset_updated_at":"2012/09/29 00:11:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42143}
  • Small_6666 {"modified_at":"2012/09/29 00:01:24 +0700","id":36113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6666.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/29 00:01:24 +0700","media_folder_id":1252,"description":"quality3","created_at":"2012/09/28 23:38:41 +0700","asset_updated_at":"2012/09/28 23:38:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28915}
  • Small_777 {"modified_at":"2012/09/29 00:01:23 +0700","id":36112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"777.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/29 00:01:23 +0700","media_folder_id":1252,"description":"quality2","created_at":"2012/09/28 23:38:04 +0700","asset_updated_at":"2012/09/28 23:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22128}
  • Small_5555 {"modified_at":"2012/09/29 00:01:22 +0700","id":36111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5555.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/29 00:01:22 +0700","media_folder_id":1252,"description":"quality1","created_at":"2012/09/28 23:37:15 +0700","asset_updated_at":"2012/09/28 23:37:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17859}
  • Small_football7 {"modified_at":"2012/09/02 08:01:40 +0700","id":35770,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"football7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/02 08:01:40 +0700","media_folder_id":1252,"description":"foot7","created_at":"2012/09/02 07:43:40 +0700","asset_updated_at":"2012/09/02 07:43:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":168487}
  • Small_football6 {"modified_at":"2012/09/02 08:01:38 +0700","id":35769,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"football6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/02 08:01:38 +0700","media_folder_id":1252,"description":"foot6","created_at":"2012/09/02 07:43:02 +0700","asset_updated_at":"2012/09/02 07:43:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157727}
  • Small_football5 {"modified_at":"2012/09/02 08:01:37 +0700","id":35768,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"football5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/02 08:01:37 +0700","media_folder_id":1252,"description":"foot5","created_at":"2012/09/02 07:42:21 +0700","asset_updated_at":"2012/09/02 07:42:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":160402}
ขนาดย่อ: