นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gpc-001 {"member_only_commentable":false,"description":"gpc","asset_updated_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","asset_file_name":"GPC-001.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63103,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":38344,"media_folder_id":167,"created_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","modified_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_11 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_11.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61926,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":454112,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_10 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_10.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61925,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":454862,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_9 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:00 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_9.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61924,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":456119,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/12/09 13:05:01 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_8 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_8.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61923,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":514657,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_7 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61922,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221587,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_6 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_6.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61879,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":257554,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","modified_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_5 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":432252,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","modified_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chnso2000_4 {"member_only_commentable":false,"description":"chnso_2000","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","asset_file_name":"CHNSO2000_4.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64911,"media_folder_id":167,"created_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","modified_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: