นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sothorn.d

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kw6 {"modified_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","id":61710,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kw6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","media_folder_id":1488,"description":"kw6","created_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96746}
  • Small_kw5 {"modified_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","id":61709,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kw5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","media_folder_id":1488,"description":"kw5","created_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95328}
  • Small_kw4 {"modified_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","id":61708,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kw4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","media_folder_id":1488,"description":"kw4","created_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94862}
  • Small_kw3 {"modified_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","id":61707,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kw3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","media_folder_id":1488,"description":"kw3","created_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81726}
  • Small_kw2 {"modified_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","id":61706,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kw2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","media_folder_id":1488,"description":"kw2","created_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73442}
  • Small_kw1 {"modified_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","id":61705,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kw1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","media_folder_id":1488,"description":"kw1","created_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96147}
  • Small_au7 {"modified_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","id":61704,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"au7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","media_folder_id":1488,"description":"au7","created_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":364881}
  • Small_au6 {"modified_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","id":61703,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"au6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","media_folder_id":1488,"description":"au6","created_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154188}
  • Small_au5 {"modified_at":"2017/09/20 13:33:07 +0700","id":61702,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"au5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:07 +0700","media_folder_id":1488,"description":"au5","created_at":"2017/09/20 13:33:04 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181478}
ขนาดย่อ: