นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sothorn.d

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_unnamed {"member_only_commentable":false,"description":"Mo","asset_updated_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","asset_file_name":"unnamed.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63391,"media_folder_id":1488,"created_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","modified_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kw6 {"member_only_commentable":false,"description":"kw6","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","asset_file_name":"kw6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96746,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","modified_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kw5 {"member_only_commentable":false,"description":"kw5","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","asset_file_name":"kw5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95328,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","modified_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kw4 {"member_only_commentable":false,"description":"kw4","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","asset_file_name":"kw4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94862,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","modified_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kw3 {"member_only_commentable":false,"description":"kw3","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","asset_file_name":"kw3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81726,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","modified_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kw2 {"member_only_commentable":false,"description":"kw2","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","asset_file_name":"kw2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73442,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","modified_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kw1 {"member_only_commentable":false,"description":"kw1","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","asset_file_name":"kw1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96147,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","modified_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_au7 {"member_only_commentable":false,"description":"au7","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","asset_file_name":"au7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364881,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","modified_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_au6 {"member_only_commentable":false,"description":"au6","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","asset_file_name":"au6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154188,"media_folder_id":1488,"created_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","modified_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: