นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
 • Tiny_retry2560-2 {"asset_file_name":"retry2560-2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/09/18 13:23:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/09/18 13:23:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/18 13:23:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":810232,"id":61696,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/18 13:23:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak13 {"asset_file_name":"punpak13.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:49:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:49:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119325,"id":61452,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:49:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak12 {"asset_file_name":"punpak12.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:46:35 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:46:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:46:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":283067,"id":61451,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:46:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak10 {"asset_file_name":"punpak10.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:46:13 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:46:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:46:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123203,"id":61450,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:46:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak9 {"asset_file_name":"punpak9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:45:51 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:45:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:45:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":175127,"id":61449,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:45:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak8 {"asset_file_name":"punpak8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:45:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:45:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:45:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":205851,"id":61448,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:45:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak7 {"asset_file_name":"punpak7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:45:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:45:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":177223,"id":61447,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:45:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak6 {"asset_file_name":"punpak6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:42:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:42:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144240,"id":61446,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:42:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak5 {"asset_file_name":"punpak5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:41:47 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:41:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:41:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":141438,"id":61445,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:41:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak3 {"asset_file_name":"punpak3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:41:25 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:41:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:41:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144694,"id":61444,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:41:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak2 {"asset_file_name":"punpak2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:40:53 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:40:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:40:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162220,"id":61443,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:40:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_punpak1 {"asset_file_name":"punpak1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:40:20 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:40:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:40:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110149,"id":61442,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:40:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr20a {"asset_file_name":"ActiveFnr20a.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:04:31 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:04:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:04:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":384635,"id":61405,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:04:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr13a {"asset_file_name":"ActiveFnr13a.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:04:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:04:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:04:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":431563,"id":61403,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:04:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr11 {"asset_file_name":"ActiveFnr11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:03:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:03:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137852,"id":61401,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr10 {"asset_file_name":"ActiveFnr10.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:03:27 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:03:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144943,"id":61400,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr9 {"asset_file_name":"ActiveFnr9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:03:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:03:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189401,"id":61399,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr8 {"asset_file_name":"ActiveFnr8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:02:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:02:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:02:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167532,"id":61398,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:02:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr7 {"asset_file_name":"ActiveFnr7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:02:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:02:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:02:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129301,"id":61397,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr6 {"asset_file_name":"ActiveFnr6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:02:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:02:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:01:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128270,"id":61396,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:01:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr5 {"asset_file_name":"ActiveFnr5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:00:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:00:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:00:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138364,"id":61395,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:00:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr4 {"asset_file_name":"ActiveFnr4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:00:17 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:00:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:00:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":240567,"id":61394,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:00:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr3 {"asset_file_name":"ActiveFnr3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 15:59:58 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 15:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 15:59:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":390673,"id":61393,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr2 {"asset_file_name":"ActiveFnr2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 15:59:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 15:59:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 15:59:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":237397,"id":61392,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_activefnr1 {"asset_file_name":"ActiveFnr1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 15:59:18 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 15:59:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 15:59:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128001,"id":61391,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: