นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
 • Tiny_20170405songkran14 {"asset_file_name":"20170405songkran14.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:58:19 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:58:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:58:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":242149,"id":60811,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:58:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran13 {"asset_file_name":"20170405songkran13.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:58:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:58:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:57:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218653,"id":60810,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran12 {"asset_file_name":"20170405songkran12.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:57:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:57:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:57:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":262942,"id":60809,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran11 {"asset_file_name":"20170405songkran11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:57:31 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:57:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:57:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":245143,"id":60808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran10 {"asset_file_name":"20170405songkran10.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:57:13 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:57:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":234009,"id":60807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran9 {"asset_file_name":"20170405songkran9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:56:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:56:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:56:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":252886,"id":60806,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran8 {"asset_file_name":"20170405songkran8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:56:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:56:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:56:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":285547,"id":60805,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran7 {"asset_file_name":"20170405songkran7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:56:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:56:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:56:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":307503,"id":60804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran6 {"asset_file_name":"20170405songkran6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:55:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:55:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:55:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":236818,"id":60803,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:55:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran5 {"asset_file_name":"20170405songkran5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:55:17 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:55:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":241242,"id":60802,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:55:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran4 {"asset_file_name":"20170405songkran4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:55:00 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:55:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:54:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":242428,"id":60801,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran3 {"asset_file_name":"20170405songkran3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:54:38 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:54:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:54:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167769,"id":60800,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran2 {"asset_file_name":"20170405songkran2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:54:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:54:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:54:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":221368,"id":60799,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran {"asset_file_name":"20170405songkran.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/07 15:54:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2017/04/07 15:54:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/07 15:53:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165315,"id":60798,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:53:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person10 {"asset_file_name":"person10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:40:44 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:40:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:40:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150636,"id":60779,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person9 {"asset_file_name":"person9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:40:27 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:40:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:40:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151397,"id":60778,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person8 {"asset_file_name":"person8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:40:14 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:40:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:40:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137634,"id":60777,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person7 {"asset_file_name":"person7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:39:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:39:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":202775,"id":60776,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person6 {"asset_file_name":"person6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:39:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:39:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:39:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":265354,"id":60775,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person5 {"asset_file_name":"person5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:39:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:39:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:39:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":242886,"id":60774,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person4 {"asset_file_name":"person4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:39:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:39:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:39:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218594,"id":60773,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person3 {"asset_file_name":"person3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:26:35 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:26:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:26:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":222979,"id":60772,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person2 {"asset_file_name":"person2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:26:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:26:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:26:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":226046,"id":60771,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person1 {"asset_file_name":"person1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/06 23:26:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","updated_at":"2017/04/06 23:26:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/06 23:26:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159704,"id":60770,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian20170430 {"asset_file_name":"trainDurian20170430.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/04/04 22:51:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","updated_at":"2017/04/04 22:51:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/04 22:51:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":460312,"id":60763,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/04 22:51:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: