นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1president_fnr27 {"modified_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","id":61118,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr27.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":301178}
  • Small_1president_fnr26 {"modified_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","id":61117,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr26.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292142}
  • Small_1president_fnr25 {"modified_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","id":61116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr25.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":267166}
  • Small_1president_fnr24 {"modified_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","id":61115,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr24.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":246694}
  • Small_1president_fnr22 {"modified_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","id":61114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr22.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":180671}
  • Small_1president_fnr21 {"modified_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","id":61113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr21.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":243797}
  • Small_1president_fnr20 {"modified_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","id":61112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr20.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":193029}
  • Small_1president_fnr19 {"modified_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","id":61111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":206058}
  • Small_1president_fnr18 {"modified_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","id":61110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1president_fnr18.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":475290}
ขนาดย่อ: