นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_20170405songkran14 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:58:19 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":242149,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60811,"created_at":"2017/04/07 15:58:13 +0700","asset_file_name":"20170405songkran14.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:58:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:58:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran13 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:58:02 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":218653,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60810,"created_at":"2017/04/07 15:57:56 +0700","asset_file_name":"20170405songkran13.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:58:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:56 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran12 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:57:43 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":262942,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60809,"created_at":"2017/04/07 15:57:41 +0700","asset_file_name":"20170405songkran12.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:57:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:41 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran11 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:57:31 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":245143,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60808,"created_at":"2017/04/07 15:57:26 +0700","asset_file_name":"20170405songkran11.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:57:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:26 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran10 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:57:13 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":234009,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60807,"created_at":"2017/04/07 15:57:07 +0700","asset_file_name":"20170405songkran10.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:07 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran9 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:56:56 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":252886,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60806,"created_at":"2017/04/07 15:56:51 +0700","asset_file_name":"20170405songkran9.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:56:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:51 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran8 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:56:29 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":285547,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60805,"created_at":"2017/04/07 15:56:22 +0700","asset_file_name":"20170405songkran8.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:56:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:22 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran7 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:56:12 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":307503,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60804,"created_at":"2017/04/07 15:56:06 +0700","asset_file_name":"20170405songkran7.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:56:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:06 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran6 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:55:34 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":236818,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60803,"created_at":"2017/04/07 15:55:32 +0700","asset_file_name":"20170405songkran6.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:55:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:55:32 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:55:17 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":241242,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60802,"created_at":"2017/04/07 15:55:12 +0700","asset_file_name":"20170405songkran5.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:55:12 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:55:00 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":242428,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60801,"created_at":"2017/04/07 15:54:53 +0700","asset_file_name":"20170405songkran4.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:55:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:53 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:54:38 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":167769,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60800,"created_at":"2017/04/07 15:54:35 +0700","asset_file_name":"20170405songkran3.jpg","updated_at":"2017/04/07 15:54:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:35 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:54:21 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":221368,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60799,"created_at":"2017/04/07 15:54:17 +0700","asset_file_name":"20170405songkran2.JPG","updated_at":"2017/04/07 15:54:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:17 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_20170405songkran {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/07 15:54:04 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":165315,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60798,"created_at":"2017/04/07 15:53:59 +0700","asset_file_name":"20170405songkran.jpg","updated_at":"2017/04/07 15:54:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:53:59 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person10 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:40:44 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":150636,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60779,"created_at":"2017/04/06 23:40:40 +0700","asset_file_name":"person10.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:40:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:40 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person9 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:40:27 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":151397,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60778,"created_at":"2017/04/06 23:40:23 +0700","asset_file_name":"person9.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:40:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:23 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person8 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:40:14 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":137634,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60777,"created_at":"2017/04/06 23:40:09 +0700","asset_file_name":"person8.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:40:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:09 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person7 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:39:57 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":202775,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60776,"created_at":"2017/04/06 23:39:52 +0700","asset_file_name":"person7.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:52 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person6 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:39:40 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":265354,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60775,"created_at":"2017/04/06 23:39:34 +0700","asset_file_name":"person6.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:39:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:34 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:39:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":242886,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60774,"created_at":"2017/04/06 23:39:16 +0700","asset_file_name":"person5.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:39:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:16 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:39:05 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":218594,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60773,"created_at":"2017/04/06 23:39:01 +0700","asset_file_name":"person4.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:39:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:01 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:26:35 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":222979,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60772,"created_at":"2017/04/06 23:26:31 +0700","asset_file_name":"person3.JPG","updated_at":"2017/04/06 23:26:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:31 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:26:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":226046,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60771,"created_at":"2017/04/06 23:26:16 +0700","asset_file_name":"person2.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:26:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:16 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_person1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/06 23:26:06 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":159704,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60770,"created_at":"2017/04/06 23:26:01 +0700","asset_file_name":"person1.jpg","updated_at":"2017/04/06 23:26:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:01 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_traindurian20170430 {"commentable":true,"modified_at":"2017/04/04 22:51:37 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":460312,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60763,"created_at":"2017/04/04 22:51:31 +0700","asset_file_name":"trainDurian20170430.jpg","updated_at":"2017/04/04 22:51:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/04/04 22:51:31 +0700","description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: