นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_20170405songkran14 {"modified_at":"2017/04/07 15:58:19 +0700","id":60811,"asset_file_size":242149,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:58:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:58:19 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:58:13 +0700","asset_file_name":"20170405songkran14.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran13 {"modified_at":"2017/04/07 15:58:02 +0700","id":60810,"asset_file_size":218653,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:57:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:58:02 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:56 +0700","asset_file_name":"20170405songkran13.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran12 {"modified_at":"2017/04/07 15:57:43 +0700","id":60809,"asset_file_size":262942,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:57:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:57:43 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:41 +0700","asset_file_name":"20170405songkran12.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran11 {"modified_at":"2017/04/07 15:57:31 +0700","id":60808,"asset_file_size":245143,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:57:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:57:31 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:26 +0700","asset_file_name":"20170405songkran11.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran10 {"modified_at":"2017/04/07 15:57:13 +0700","id":60807,"asset_file_size":234009,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:57:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:57:13 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:57:07 +0700","asset_file_name":"20170405songkran10.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran9 {"modified_at":"2017/04/07 15:56:56 +0700","id":60806,"asset_file_size":252886,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:56:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:56:56 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:51 +0700","asset_file_name":"20170405songkran9.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran8 {"modified_at":"2017/04/07 15:56:29 +0700","id":60805,"asset_file_size":285547,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:56:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:56:29 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:22 +0700","asset_file_name":"20170405songkran8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran7 {"modified_at":"2017/04/07 15:56:12 +0700","id":60804,"asset_file_size":307503,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:56:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:56:12 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:56:06 +0700","asset_file_name":"20170405songkran7.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran6 {"modified_at":"2017/04/07 15:55:34 +0700","id":60803,"asset_file_size":236818,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:55:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:55:34 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:55:32 +0700","asset_file_name":"20170405songkran6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran5 {"modified_at":"2017/04/07 15:55:17 +0700","id":60802,"asset_file_size":241242,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:55:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:55:17 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:55:12 +0700","asset_file_name":"20170405songkran5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran4 {"modified_at":"2017/04/07 15:55:00 +0700","id":60801,"asset_file_size":242428,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:54:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:55:00 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:53 +0700","asset_file_name":"20170405songkran4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran3 {"modified_at":"2017/04/07 15:54:38 +0700","id":60800,"asset_file_size":167769,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:54:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:54:38 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:35 +0700","asset_file_name":"20170405songkran3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran2 {"modified_at":"2017/04/07 15:54:21 +0700","id":60799,"asset_file_size":221368,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:54:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:54:21 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:54:17 +0700","asset_file_name":"20170405songkran2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20170405songkran {"modified_at":"2017/04/07 15:54:04 +0700","id":60798,"asset_file_size":165315,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/07 15:53:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/07 15:54:04 +0700","asset_updated_at":"2017/04/07 15:53:59 +0700","asset_file_name":"20170405songkran.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person10 {"modified_at":"2017/04/06 23:40:44 +0700","id":60779,"asset_file_size":150636,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:40:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:40:44 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:40 +0700","asset_file_name":"person10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person9 {"modified_at":"2017/04/06 23:40:27 +0700","id":60778,"asset_file_size":151397,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:40:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:40:27 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:23 +0700","asset_file_name":"person9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person8 {"modified_at":"2017/04/06 23:40:14 +0700","id":60777,"asset_file_size":137634,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:40:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:40:14 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:40:09 +0700","asset_file_name":"person8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person7 {"modified_at":"2017/04/06 23:39:57 +0700","id":60776,"asset_file_size":202775,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:39:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:39:57 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:52 +0700","asset_file_name":"person7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person6 {"modified_at":"2017/04/06 23:39:40 +0700","id":60775,"asset_file_size":265354,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:39:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:39:40 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:34 +0700","asset_file_name":"person6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person5 {"modified_at":"2017/04/06 23:39:23 +0700","id":60774,"asset_file_size":242886,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:39:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:39:23 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:16 +0700","asset_file_name":"person5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person4 {"modified_at":"2017/04/06 23:39:05 +0700","id":60773,"asset_file_size":218594,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:39:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:39:05 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:39:01 +0700","asset_file_name":"person4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person3 {"modified_at":"2017/04/06 23:26:35 +0700","id":60772,"asset_file_size":222979,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:26:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:26:35 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:31 +0700","asset_file_name":"person3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person2 {"modified_at":"2017/04/06 23:26:23 +0700","id":60771,"asset_file_size":226046,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:26:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:26:23 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:16 +0700","asset_file_name":"person2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_person1 {"modified_at":"2017/04/06 23:26:06 +0700","id":60770,"asset_file_size":159704,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/06 23:26:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/06 23:26:06 +0700","asset_updated_at":"2017/04/06 23:26:01 +0700","asset_file_name":"person1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian20170430 {"modified_at":"2017/04/04 22:51:37 +0700","id":60763,"asset_file_size":460312,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/04 22:51:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/04 22:51:37 +0700","asset_updated_at":"2017/04/04 22:51:31 +0700","asset_file_name":"trainDurian20170430.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: