นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1president_fnr27 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr27.jpg","created_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":301178,"modified_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61118,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr26 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr26.jpg","created_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":292142,"modified_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61117,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr25 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr25.JPG","created_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":267166,"modified_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61116,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr24 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr24.JPG","created_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":246694,"modified_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61115,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr22.JPG","created_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":180671,"modified_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61114,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr21.JPG","created_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":243797,"modified_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61113,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr20.JPG","created_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":193029,"modified_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61112,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr19.JPG","created_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":206058,"modified_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61111,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr18 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr18.JPG","created_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":475290,"modified_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61110,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: