นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_worm3 {"modified_at":"2016/03/30 01:29:38 +0700","id":57313,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"worm3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 01:29:38 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 01:29:32 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 01:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104527}
  • Small_worm1 {"modified_at":"2016/03/30 01:29:16 +0700","id":57312,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"worm1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 01:29:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 01:29:12 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 01:29:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158352}
  • Small_cliniclom_fnr12 {"modified_at":"2016/03/30 01:06:51 +0700","id":57311,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clinicLOM_fnr12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 01:06:51 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 01:06:48 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 01:06:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":225599}
  • Small_cliniclom_fnr11 {"modified_at":"2016/03/30 01:06:33 +0700","id":57310,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clinicLOM_fnr11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 01:06:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 01:06:31 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 01:06:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":257242}
  • Small_cliniclom_fnr10 {"modified_at":"2016/03/30 00:27:48 +0700","id":57309,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clinicLOM_fnr10.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 00:27:48 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 00:27:44 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 00:27:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":234471}
  • Small_cliniclom_fnr9 {"modified_at":"2016/03/30 00:27:31 +0700","id":57308,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clinicLOM_fnr9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 00:27:31 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 00:27:25 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 00:27:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":250354}
  • Small_cliniclom_fnr8 {"modified_at":"2016/03/30 00:27:14 +0700","id":57307,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clinicLOM_fnr8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 00:27:14 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 00:27:11 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 00:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":171705}
  • Small_cliniclom_fnr7 {"modified_at":"2016/03/30 00:26:57 +0700","id":57306,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clinicLOM_fnr7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 00:26:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 00:26:55 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 00:26:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":437299}
  • Small_cliniclom_fnr6 {"modified_at":"2016/03/30 00:26:45 +0700","id":57305,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clinicLOM_fnr6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 00:26:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2016/03/30 00:26:39 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 00:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":440127}
ขนาดย่อ: