นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_11cactus__velley_(295) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11CACTUS__VELLEY_(295).JPG","created_at":"2010/11/29 20:52:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cactus","asset_file_size":118509,"modified_at":"2011/06/01 16:46:42 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26136,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11cactus__velley_(404) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11CACTUS__VELLEY_(404).JPG","created_at":"2010/11/29 20:45:30 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ecactus\u003C/p\u003E","asset_file_size":113018,"modified_at":"2011/06/01 16:46:42 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26135,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11cactus__velley_(352) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11CACTUS__VELLEY_(352).JPG","created_at":"2010/11/29 20:23:31 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cactus","asset_file_size":83065,"modified_at":"2011/06/01 16:46:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26134,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11cactus__velley_(333) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11CACTUS__VELLEY_(333).JPG","created_at":"2010/11/29 20:22:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cactus","asset_file_size":107299,"modified_at":"2011/06/01 16:46:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26133,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11cactus__velley_(327) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11CACTUS__VELLEY_(327).JPG","created_at":"2010/11/29 20:21:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cactus","asset_file_size":89446,"modified_at":"2011/06/01 16:46:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26132,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11cactus__velley_(312) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11CACTUS__VELLEY_(312).JPG","created_at":"2010/11/29 20:21:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ecactus\u003C/p\u003E","asset_file_size":123819,"modified_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26131,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11cactus__velley_(310) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11CACTUS__VELLEY_(310).JPG","created_at":"2010/11/29 20:20:32 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Tahoma; font-size: 12pt\"\u003ECACTUS\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003EVELLEY \u003C/span\u003E","asset_file_size":120510,"modified_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26130,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE2.JPG","created_at":"2010/11/29 12:12:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":99445,"modified_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26120,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(38) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(38).JPG","created_at":"2010/11/29 11:52:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":130157,"modified_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26119,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(37) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(37).JPG","created_at":"2010/11/29 11:51:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":99781,"modified_at":"2011/06/01 16:46:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26118,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(34) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(34).JPG","created_at":"2010/11/29 11:50:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":69751,"modified_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26117,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(33) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(33).JPG","created_at":"2010/11/29 11:45:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":115659,"modified_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26111,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(26) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(26).JPG","created_at":"2010/11/29 11:43:35 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eboh\u003C/p\u003E","asset_file_size":62625,"modified_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26110,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(25) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(25).JPG","created_at":"2010/11/29 11:20:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":80106,"modified_at":"2011/06/01 16:46:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26109,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(20) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(20).JPG","created_at":"2010/11/29 11:20:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":122339,"modified_at":"2011/06/01 16:46:38 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26108,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(19) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(19).JPG","created_at":"2010/11/29 11:19:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eboh\u003C/p\u003E","asset_file_size":130290,"modified_at":"2011/06/01 16:46:38 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26107,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(17) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(17).JPG","created_at":"2010/11/29 11:18:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":124834,"modified_at":"2011/06/01 16:46:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26106,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(15) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(15).JPG","created_at":"2010/11/29 11:18:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":116023,"modified_at":"2011/06/01 16:46:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26105,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(14) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(14).JPG","created_at":"2010/11/29 11:08:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":127147,"modified_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26104,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(13) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(13).JPG","created_at":"2010/11/29 11:08:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":84224,"modified_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26103,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(10) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(10).JPG","created_at":"2010/11/29 11:07:47 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":95986,"modified_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26102,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(9) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(9).JPG","created_at":"2010/11/29 11:07:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":115666,"modified_at":"2011/06/01 16:46:35 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26101,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(7) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(7).JPG","created_at":"2010/11/29 11:06:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":90063,"modified_at":"2011/06/01 16:46:36 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26100,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(6) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(6).JPG","created_at":"2010/11/29 11:05:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eboh\u003C/p\u003E","asset_file_size":101406,"modified_at":"2011/06/01 16:46:35 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26099,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12sungai__palas__boh_tea_estate_(5) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12SUNGAI__PALAS__BOH_TEA_ESTATE_(5).JPG","created_at":"2010/11/29 11:04:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:46:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"boh","asset_file_size":96942,"modified_at":"2011/06/01 16:46:35 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26097,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: