นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ชวนกันไปวัด1l {"modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","id":10974,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e141L.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e141","created_at":"2008/11/10 23:19:02 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135236}
 • Ico64_ประมูล2_(medium) {"modified_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","id":8781,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252_(Medium).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252m","created_at":"2008/08/22 13:20:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38515}
 • Ico64_ประมูล1_(medium) {"modified_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","id":8780,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251_(Medium).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251m","created_at":"2008/08/22 09:41:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66581}
 • Ico64_ประมูล2 {"modified_at":"2011/06/01 15:45:51 +0700","id":8778,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:51 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/22 09:29:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145413}
 • Ico64_ประมูล1 {"modified_at":"2011/06/01 15:45:50 +0700","id":8777,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:50 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/22 09:26:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181518}
 • Ico64_น้ำผัก {"modified_at":"2011/06/01 15:45:23 +0700","id":8674,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e08\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e31\u0e01","created_at":"2008/08/19 10:58:12 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112750}
 • Ico64_ของฟรี2 {"modified_at":"2011/06/01 15:45:22 +0700","id":8673,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e23\u0e352.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/19 10:48:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112665}
 • Ico64_dscf30491 {"modified_at":"2011/05/31 16:02:30 +0700","id":8552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF30491.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:02:30 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e18\u0e34","created_at":"2008/08/13 00:04:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60466}
 • Ico64_แถลงข่าว {"modified_at":"2011/06/01 15:44:51 +0700","id":8550,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:51 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27","created_at":"2008/08/12 22:08:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136403}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:44:49 +0700","id":8543,"commentable":true,"asset_content_type":"audio/mpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e19\u0e35_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c.mp3","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:49 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e19\u0e35","created_at":"2008/08/11 22:29:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":641346}
 • Ico64_กวาง {"modified_at":"2011/06/01 15:44:47 +0700","id":8420,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:47 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07","created_at":"2008/08/10 23:58:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66337}
 • Ico64_ไกด์เกษตร {"modified_at":"2011/06/01 15:44:46 +0700","id":8401,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e44\u0e01\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:46 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e44\u0e01\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2008/08/08 21:33:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":178007}
 • Ico64_สัญจร {"modified_at":"2011/06/01 15:44:20 +0700","id":8298,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e23.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:20 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e25\u0e32\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/06 13:12:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181939}
 • Ico64_มิสคลีเน็กซ์ {"modified_at":"2011/06/01 15:44:16 +0700","id":8287,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e04\u0e25\u0e35\u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e04\u0e25\u0e35\u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/05 18:34:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47303}
 • Ico64_cecle_bg1 {"modified_at":"2011/05/31 16:00:01 +0700","id":8228,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cecle_bg1.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:00:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"bg_share1","created_at":"2008/08/04 12:43:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9530}
 • Ico64_ประกวดวาดภาพ1 {"modified_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","id":8034,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e1","created_at":"2008/07/28 01:08:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61968}
 • Ico64_ป้ายงานเกษตร {"modified_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","id":8032,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e3212m","created_at":"2008/07/28 00:20:12 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74951}
ขนาดย่อ: