นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_trainduriank11 {"modified_at":"2017/04/03 16:11:52 +0700","id":60761,"asset_file_size":148669,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:11:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:11:52 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:11:46 +0700","asset_file_name":"trainDurianK11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_trainduriank4 {"modified_at":"2017/04/03 16:04:01 +0700","id":60760,"asset_file_size":84238,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:03:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:04:01 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:03:57 +0700","asset_file_name":"trainDurianK4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_trainduriank3 {"modified_at":"2017/04/03 16:03:45 +0700","id":60759,"asset_file_size":92825,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:03:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:03:45 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:03:43 +0700","asset_file_name":"trainDurianK3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_trainduriank2 {"modified_at":"2017/04/03 16:03:28 +0700","id":60758,"asset_file_size":107016,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:03:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:03:28 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:03:25 +0700","asset_file_name":"trainDurianK2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_trainduriank1 {"modified_at":"2017/04/03 16:03:12 +0700","id":60757,"asset_file_size":92281,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:03:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:03:12 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:03:10 +0700","asset_file_name":"trainDurianK1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian10 {"modified_at":"2017/04/03 16:03:00 +0700","id":60756,"asset_file_size":57457,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:02:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:03:00 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:02:54 +0700","asset_file_name":"trainDurian10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian9 {"modified_at":"2017/04/03 16:02:43 +0700","id":60755,"asset_file_size":134073,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:02:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:02:43 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:02:38 +0700","asset_file_name":"trainDurian9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian8 {"modified_at":"2017/04/03 16:02:23 +0700","id":60754,"asset_file_size":99521,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:02:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:02:23 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:02:21 +0700","asset_file_name":"trainDurian8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian7 {"modified_at":"2017/04/03 16:02:01 +0700","id":60753,"asset_file_size":97415,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:01:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:02:01 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:01:24 +0700","asset_file_name":"trainDurian7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian4 {"modified_at":"2017/04/03 16:01:09 +0700","id":60752,"asset_file_size":121705,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:01:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:01:09 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:01:05 +0700","asset_file_name":"trainDurian4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian3 {"modified_at":"2017/04/03 16:00:52 +0700","id":60751,"asset_file_size":163439,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:00:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:00:52 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:00:48 +0700","asset_file_name":"trainDurian3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian2 {"modified_at":"2017/04/03 16:00:33 +0700","id":60750,"asset_file_size":174796,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:00:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:00:33 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:00:29 +0700","asset_file_name":"trainDurian2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian1 {"modified_at":"2017/04/03 16:00:16 +0700","id":60749,"asset_file_size":204103,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 16:00:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:00:16 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 16:00:12 +0700","asset_file_name":"trainDurian1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian_n3 {"modified_at":"2017/04/03 16:00:03 +0700","id":60748,"asset_file_size":100540,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 15:59:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 16:00:03 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 15:59:55 +0700","asset_file_name":"trainDurian_N3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian_n2 {"modified_at":"2017/04/03 15:59:47 +0700","id":60747,"asset_file_size":124497,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 15:59:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 15:59:47 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 15:59:42 +0700","asset_file_name":"trainDurian_N2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_traindurian_n1 {"modified_at":"2017/04/03 15:59:33 +0700","id":60746,"asset_file_size":88891,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 15:59:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 15:59:33 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 15:59:27 +0700","asset_file_name":"trainDurian_N1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446697 {"modified_at":"2017/04/03 11:40:40 +0700","id":60744,"asset_file_size":337926,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:40:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:40:40 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:40:36 +0700","asset_file_name":"1446697.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446695 {"modified_at":"2017/04/03 11:40:22 +0700","id":60743,"asset_file_size":247579,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:40:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:40:22 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:40:19 +0700","asset_file_name":"1446695.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446692 {"modified_at":"2017/04/03 11:40:10 +0700","id":60742,"asset_file_size":276180,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:40:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:40:10 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:40:04 +0700","asset_file_name":"1446692.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446687 {"modified_at":"2017/04/03 11:39:52 +0700","id":60741,"asset_file_size":304138,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:39:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:39:52 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:39:49 +0700","asset_file_name":"1446687.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446685 {"modified_at":"2017/04/03 11:39:39 +0700","id":60740,"asset_file_size":212579,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:39:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:39:39 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:39:32 +0700","asset_file_name":"1446685.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446653 {"modified_at":"2017/04/03 11:39:17 +0700","id":60739,"asset_file_size":377155,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:39:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:39:17 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:39:12 +0700","asset_file_name":"1446653.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446651 {"modified_at":"2017/04/03 11:38:59 +0700","id":60738,"asset_file_size":292480,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:38:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:38:59 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:38:54 +0700","asset_file_name":"1446651.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446649 {"modified_at":"2017/04/03 11:38:46 +0700","id":60737,"asset_file_size":261680,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:38:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:38:46 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:38:38 +0700","asset_file_name":"1446649.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446648 {"modified_at":"2017/04/03 11:38:28 +0700","id":60736,"asset_file_size":331365,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:38:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:38:28 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:38:24 +0700","asset_file_name":"1446648.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: