นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1president_fnr16 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr16.JPG","created_at":"2017/05/25 10:32:20 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:32:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:32:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":243797,"modified_at":"2017/05/25 10:32:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61109,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr15 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr15.JPG","created_at":"2017/05/25 10:32:06 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:32:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":207575,"modified_at":"2017/05/25 10:32:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61108,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr13.JPG","created_at":"2017/05/25 10:31:49 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":205523,"modified_at":"2017/05/25 10:31:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61107,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr14.JPG","created_at":"2017/05/25 10:31:36 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":269006,"modified_at":"2017/05/25 10:31:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61106,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr12.JPG","created_at":"2017/05/25 10:31:15 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":226341,"modified_at":"2017/05/25 10:31:22 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61105,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr11.JPG","created_at":"2017/05/25 10:31:01 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":205377,"modified_at":"2017/05/25 10:31:04 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61104,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr10.JPG","created_at":"2017/05/25 10:30:46 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:30:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:30:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":174115,"modified_at":"2017/05/25 10:30:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61103,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr09 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr09.JPG","created_at":"2017/05/25 10:30:15 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:30:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:30:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":512563,"modified_at":"2017/05/25 10:30:19 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61102,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1president_fnr9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr9.JPG","created_at":"2017/05/25 10:29:23 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:29:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:29:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":269353,"modified_at":"2017/05/25 10:29:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61101,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: