นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_veget_kumnung6 {"modified_at":"2017/01/20 16:24:14 +0700","id":60085,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veget_kumnung6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:24:14 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/01/20 16:24:07 +0700","asset_updated_at":"2017/01/20 16:24:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211355}
 • Ico64_veget_kumnung5 {"modified_at":"2017/01/20 16:23:56 +0700","id":60084,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veget_kumnung5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:23:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/01/20 16:23:50 +0700","asset_updated_at":"2017/01/20 16:23:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":329718}
 • Ico64_veget_kumnung4 {"modified_at":"2017/01/20 16:23:37 +0700","id":60083,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veget_kumnung4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:23:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/01/20 16:23:34 +0700","asset_updated_at":"2017/01/20 16:23:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":194288}
 • Ico64_veget_kumnung3 {"modified_at":"2017/01/20 16:23:19 +0700","id":60082,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veget_kumnung3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:23:19 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/01/20 16:23:16 +0700","asset_updated_at":"2017/01/20 16:23:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":205724}
 • Ico64_veget_kumnung2 {"modified_at":"2017/01/20 16:23:02 +0700","id":60081,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veget_kumnung2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:23:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/01/20 16:22:59 +0700","asset_updated_at":"2017/01/20 16:22:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292997}
 • Ico64_veget_kumnung1 {"modified_at":"2017/01/20 16:22:44 +0700","id":60080,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veget_kumnung1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:22:44 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/01/20 16:22:38 +0700","asset_updated_at":"2017/01/20 16:22:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":222781}
 • Ico64_20170116teacher {"modified_at":"2017/01/13 15:45:57 +0700","id":60045,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170116teacher.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/13 15:45:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e39 16 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2560","created_at":"2017/01/13 15:45:51 +0700","asset_updated_at":"2017/01/13 15:45:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169455}
 • Ico64_care_detail {"modified_at":"2017/01/13 14:45:44 +0700","id":60044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Care_detail.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/13 14:45:44 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","created_at":"2017/01/13 14:45:38 +0700","asset_updated_at":"2017/01/13 14:45:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":323997}
 • Ico64_1job-3 {"modified_at":"2017/01/13 14:02:22 +0700","id":60043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1job-3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/13 14:02:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","created_at":"2017/01/13 14:02:21 +0700","asset_updated_at":"2017/01/13 14:02:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191412}
 • Ico64_1job-2 {"modified_at":"2017/01/13 14:02:02 +0700","id":60042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1job-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/13 14:02:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","created_at":"2017/01/13 14:01:59 +0700","asset_updated_at":"2017/01/13 14:01:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":235751}
 • Ico64_1job {"modified_at":"2017/01/13 14:01:46 +0700","id":60041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1job.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/13 14:01:46 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","created_at":"2017/01/13 14:01:40 +0700","asset_updated_at":"2017/01/13 14:01:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":289149}
 • Ico64_logocare {"modified_at":"2017/01/13 14:01:25 +0700","id":60040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"logoCARE.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/13 14:01:25 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","created_at":"2017/01/13 14:01:21 +0700","asset_updated_at":"2017/01/13 14:01:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":132156}
 • Ico64_tabletennis_alzheimer {"modified_at":"2017/01/06 08:22:29 +0700","id":59966,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tabletennis_Alzheimer.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/06 08:22:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/01/06 08:22:26 +0700","asset_updated_at":"2017/01/06 08:22:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":391151}
 • Ico64_tabletennis {"modified_at":"2017/01/06 08:21:56 +0700","id":59965,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tabletennis.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/06 08:21:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e17\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e49\u0e25\u0e40\u0e17\u0e19\u0e19\u0e34\u0e2a","created_at":"2017/01/06 08:21:50 +0700","asset_updated_at":"2017/01/06 08:21:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":359448}
 • Ico64_searca_share2 {"modified_at":"2016/12/21 10:10:33 +0700","id":59915,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"searca_share2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/21 10:10:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e08\u0e37\u0e2d","created_at":"2016/12/21 10:10:29 +0700","asset_updated_at":"2016/12/21 10:10:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":379330}
 • Ico64_searca_share {"modified_at":"2016/12/20 15:19:36 +0700","id":59911,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"searca_share.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 15:19:36 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e08\u0e37\u0e2d \u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e0a","created_at":"2016/12/20 15:19:32 +0700","asset_updated_at":"2016/12/20 15:19:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169270}
 • Ico64_searca5 {"modified_at":"2016/12/20 15:18:24 +0700","id":59910,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SEARCA5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 15:18:24 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e08\u0e37\u0e2d \u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e0a","created_at":"2016/12/20 15:18:19 +0700","asset_updated_at":"2016/12/20 15:18:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":196349}
 • Ico64_searca4 {"modified_at":"2016/12/20 15:17:37 +0700","id":59909,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SEARCA4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 15:17:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e08\u0e37\u0e2d \u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e0a","created_at":"2016/12/20 15:17:35 +0700","asset_updated_at":"2016/12/20 15:17:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192543}
 • Ico64_searca3 {"modified_at":"2016/12/20 15:09:46 +0700","id":59908,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SEARCA3.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 15:09:46 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e08\u0e37\u0e2d \u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e0a","created_at":"2016/12/20 15:09:43 +0700","asset_updated_at":"2016/12/20 15:09:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":340108}
 • Ico64_kide2016_4 {"modified_at":"2016/12/19 14:53:41 +0700","id":59900,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kide2016_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 14:53:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 14:53:34 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 14:53:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":422818}
 • Ico64_kide2016_3 {"modified_at":"2016/12/19 14:53:04 +0700","id":59899,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kide2016_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 14:53:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 14:53:02 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 14:53:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":299206}
 • Ico64_kide2016_2 {"modified_at":"2016/12/19 14:52:37 +0700","id":59898,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kide2016_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 14:52:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 14:52:32 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 14:52:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":876573}
 • Ico64_kide2016_1 {"modified_at":"2016/12/19 14:52:10 +0700","id":59897,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kide2016_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 14:52:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 14:52:04 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 14:52:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":312234}
 • Ico64_bacillussubtilis11 {"modified_at":"2016/12/19 14:04:44 +0700","id":59890,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bacillussubtilis11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 14:04:44 +0700","media_folder_id":780,"description":" \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis ","created_at":"2016/12/19 14:04:39 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 14:04:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":538604}
 • Ico64_hidropom {"modified_at":"2016/12/19 13:49:23 +0700","id":59889,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hidropom.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 13:49:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 13:49:20 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 13:49:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":245898}
 • Ico64_bacillussubtilis3 {"modified_at":"2016/12/19 13:49:06 +0700","id":59888,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bacillussubtilis3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 13:49:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 13:49:00 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 13:49:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":288118}
 • Ico64_bacillussubtilis2 {"modified_at":"2016/12/19 13:48:45 +0700","id":59887,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bacillussubtilis2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 13:48:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 13:48:39 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 13:48:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":382920}
 • Ico64_bacillussubtilis1 {"modified_at":"2016/12/19 13:48:12 +0700","id":59886,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bacillussubtilis1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/19 13:48:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c Bacillus subtilis \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2016/12/19 13:48:07 +0700","asset_updated_at":"2016/12/19 13:48:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":550599}
 • Ico64_thailand4_edu12 {"modified_at":"2016/11/29 19:17:05 +0700","id":59806,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu12.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:17:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:16:59 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:16:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135547}
 • Ico64_thailand4_edu11 {"modified_at":"2016/11/29 19:16:47 +0700","id":59805,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu11.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:16:47 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:16:44 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:16:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133612}
 • Ico64_thailand4_edu10 {"modified_at":"2016/11/29 19:16:24 +0700","id":59804,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu10.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:16:24 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:16:19 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:16:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111634}
 • Ico64_thailand4_edu9 {"modified_at":"2016/11/29 19:16:06 +0700","id":59803,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu9.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:16:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:15:59 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:15:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":159686}
 • Ico64_thailand4_edu8 {"modified_at":"2016/11/29 19:15:38 +0700","id":59802,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu8.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:15:38 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:15:33 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:15:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":153159}
 • Ico64_thailand4_edu7 {"modified_at":"2016/11/29 19:15:20 +0700","id":59801,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu7.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:15:20 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:15:13 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:15:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":203213}
 • Ico64_thailand4_edu6 {"modified_at":"2016/11/29 19:15:02 +0700","id":59800,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu6.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:15:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:14:56 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:14:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135323}
 • Ico64_thailand4_edu5 {"modified_at":"2016/11/29 19:14:34 +0700","id":59799,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand4_edu5.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:14:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"thailand 4.0","created_at":"2016/11/29 19:14:27 +0700","asset_updated_at":"2016/11/29 19:14:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152195}
ขนาดย่อ: