นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_1446646 {"modified_at":"2017/04/03 11:38:10 +0700","id":60735,"asset_file_size":272709,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:38:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:38:10 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:38:07 +0700","asset_file_name":"1446646.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1446645 {"modified_at":"2017/04/03 11:37:57 +0700","id":60734,"asset_file_size":312128,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 11:37:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 11:37:57 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:37:51 +0700","asset_file_name":"1446645.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-16 {"modified_at":"2017/04/03 10:37:29 +0700","id":60733,"asset_file_size":196645,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:37:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:37:29 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:37:24 +0700","asset_file_name":"Fire2560-16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-15 {"modified_at":"2017/04/03 10:37:11 +0700","id":60732,"asset_file_size":276573,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:37:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:37:11 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:37:04 +0700","asset_file_name":"Fire2560-15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-14 {"modified_at":"2017/04/03 10:36:53 +0700","id":60731,"asset_file_size":296743,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:36:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:36:53 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:48 +0700","asset_file_name":"Fire2560-14.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-13 {"modified_at":"2017/04/03 10:36:40 +0700","id":60730,"asset_file_size":260173,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:36:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:36:40 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:34 +0700","asset_file_name":"Fire2560-13.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-12 {"modified_at":"2017/04/03 10:36:22 +0700","id":60729,"asset_file_size":282196,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:36:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:36:22 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:19 +0700","asset_file_name":"Fire2560-12.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-11 {"modified_at":"2017/04/03 10:36:09 +0700","id":60728,"asset_file_size":303570,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:36:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:36:09 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:01 +0700","asset_file_name":"Fire2560-11.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-10 {"modified_at":"2017/04/03 10:35:50 +0700","id":60727,"asset_file_size":285753,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:35:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:35:50 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:35:44 +0700","asset_file_name":"Fire2560-10.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-9 {"modified_at":"2017/04/03 10:35:32 +0700","id":60726,"asset_file_size":254406,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:35:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:35:32 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:35:28 +0700","asset_file_name":"Fire2560-9.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-8 {"modified_at":"2017/04/03 10:35:18 +0700","id":60725,"asset_file_size":257105,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:35:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:35:18 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:35:10 +0700","asset_file_name":"Fire2560-8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-7 {"modified_at":"2017/04/03 10:35:00 +0700","id":60724,"asset_file_size":255646,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:34:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:35:00 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:54 +0700","asset_file_name":"Fire2560-7.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-6 {"modified_at":"2017/04/03 10:34:43 +0700","id":60723,"asset_file_size":240979,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:34:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:34:43 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:36 +0700","asset_file_name":"Fire2560-6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-4 {"modified_at":"2017/04/03 10:34:29 +0700","id":60722,"asset_file_size":319497,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:34:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:34:29 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:22 +0700","asset_file_name":"Fire2560-4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-5 {"modified_at":"2017/04/03 10:34:12 +0700","id":60721,"asset_file_size":301308,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:34:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:34:12 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:08 +0700","asset_file_name":"Fire2560-5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-3 {"modified_at":"2017/04/03 10:33:59 +0700","id":60720,"asset_file_size":304202,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:33:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:33:59 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:33:53 +0700","asset_file_name":"Fire2560-3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-2 {"modified_at":"2017/04/03 10:33:46 +0700","id":60719,"asset_file_size":280722,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:33:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:33:46 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:33:38 +0700","asset_file_name":"Fire2560-2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fire2560-1 {"modified_at":"2017/04/03 10:33:26 +0700","id":60718,"asset_file_size":443455,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 10:33:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 10:33:26 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:33:21 +0700","asset_file_name":"Fire2560-1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat12 {"modified_at":"2017/04/03 02:54:31 +0700","id":60717,"asset_file_size":187891,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:54:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:54:31 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:54:28 +0700","asset_file_name":"chaipat12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat11 {"modified_at":"2017/04/03 02:54:14 +0700","id":60716,"asset_file_size":208177,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:54:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:54:14 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:54:12 +0700","asset_file_name":"chaipat11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat10 {"modified_at":"2017/04/03 02:54:02 +0700","id":60715,"asset_file_size":228642,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:53:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:54:02 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:56 +0700","asset_file_name":"chaipat10.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat8 {"modified_at":"2017/04/03 02:53:40 +0700","id":60714,"asset_file_size":163791,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:53:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:53:40 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:36 +0700","asset_file_name":"chaipat8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat9 {"modified_at":"2017/04/03 02:53:28 +0700","id":60713,"asset_file_size":163413,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:53:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:53:28 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:22 +0700","asset_file_name":"chaipat9.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat5 {"modified_at":"2017/04/03 02:53:06 +0700","id":60712,"asset_file_size":225927,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:53:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:53:06 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:01 +0700","asset_file_name":"chaipat5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat4 {"modified_at":"2017/04/03 02:52:49 +0700","id":60711,"asset_file_size":239864,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:52:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:52:49 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:52:46 +0700","asset_file_name":"chaipat4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: