นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_1446646 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1446646.jpg","created_at":"2017/04/03 11:38:07 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:38:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 11:38:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_file_size":272709,"modified_at":"2017/04/03 11:38:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60735,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1446645 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1446645.jpg","created_at":"2017/04/03 11:37:51 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 11:37:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 11:37:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_file_size":312128,"modified_at":"2017/04/03 11:37:57 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60734,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-16 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-16.jpg","created_at":"2017/04/03 10:37:24 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:37:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:37:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":196645,"modified_at":"2017/04/03 10:37:29 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60733,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-15 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-15.jpg","created_at":"2017/04/03 10:37:04 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:37:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:37:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":276573,"modified_at":"2017/04/03 10:37:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60732,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-14.JPG","created_at":"2017/04/03 10:36:48 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:36:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":296743,"modified_at":"2017/04/03 10:36:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60731,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-13.JPG","created_at":"2017/04/03 10:36:34 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:36:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":260173,"modified_at":"2017/04/03 10:36:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60730,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-12.JPG","created_at":"2017/04/03 10:36:19 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:36:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":282196,"modified_at":"2017/04/03 10:36:22 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60729,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-11.JPG","created_at":"2017/04/03 10:36:01 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:36:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:36:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":303570,"modified_at":"2017/04/03 10:36:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60728,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-10.JPG","created_at":"2017/04/03 10:35:44 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:35:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:35:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":285753,"modified_at":"2017/04/03 10:35:50 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60727,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-9.JPG","created_at":"2017/04/03 10:35:28 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:35:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:35:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":254406,"modified_at":"2017/04/03 10:35:32 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60726,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-8.JPG","created_at":"2017/04/03 10:35:10 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:35:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":257105,"modified_at":"2017/04/03 10:35:18 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60725,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-7.JPG","created_at":"2017/04/03 10:34:54 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:35:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":255646,"modified_at":"2017/04/03 10:35:00 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60724,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-6.JPG","created_at":"2017/04/03 10:34:36 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":240979,"modified_at":"2017/04/03 10:34:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60723,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-4.JPG","created_at":"2017/04/03 10:34:22 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:34:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":319497,"modified_at":"2017/04/03 10:34:29 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60722,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-5.JPG","created_at":"2017/04/03 10:34:08 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:34:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:34:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":301308,"modified_at":"2017/04/03 10:34:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60721,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-3.JPG","created_at":"2017/04/03 10:33:54 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:33:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:33:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":304202,"modified_at":"2017/04/03 10:33:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60720,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-2.JPG","created_at":"2017/04/03 10:33:38 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:33:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":280722,"modified_at":"2017/04/03 10:33:46 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60719,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fire2560-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fire2560-1.jpg","created_at":"2017/04/03 10:33:21 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 10:33:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 10:33:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e07\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":443455,"modified_at":"2017/04/03 10:33:26 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60718,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chaipat12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaipat12.jpg","created_at":"2017/04/03 02:54:28 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:54:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 02:54:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":187891,"modified_at":"2017/04/03 02:54:31 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60717,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chaipat11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaipat11.jpg","created_at":"2017/04/03 02:54:12 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:54:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 02:54:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":208177,"modified_at":"2017/04/03 02:54:14 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60716,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chaipat10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaipat10.JPG","created_at":"2017/04/03 02:53:56 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 02:54:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":228642,"modified_at":"2017/04/03 02:54:02 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60715,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chaipat8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaipat8.JPG","created_at":"2017/04/03 02:53:36 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 02:53:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":163791,"modified_at":"2017/04/03 02:53:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60714,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chaipat9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaipat9.JPG","created_at":"2017/04/03 02:53:22 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 02:53:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":163413,"modified_at":"2017/04/03 02:53:28 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60713,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chaipat5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaipat5.JPG","created_at":"2017/04/03 02:53:02 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:53:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 02:53:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":225927,"modified_at":"2017/04/03 02:53:06 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60712,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chaipat4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaipat4.JPG","created_at":"2017/04/03 02:52:46 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:52:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/03 02:52:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":239864,"modified_at":"2017/04/03 02:52:49 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60711,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: