นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_candid6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:29 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":97419,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22515,"created_at":"2010/04/24 21:00:56 +0700","asset_file_name":"candid6.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_candid5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":88400,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22514,"created_at":"2010/04/24 21:00:20 +0700","asset_file_name":"candid5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_candid4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":115495,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22513,"created_at":"2010/04/24 20:59:33 +0700","asset_file_name":"candid4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_candid3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":106851,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22512,"created_at":"2010/04/24 20:58:56 +0700","asset_file_name":"candid3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_candid2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":96245,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22511,"created_at":"2010/04/24 20:58:03 +0700","asset_file_name":"candid2.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_candid1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:27 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":100672,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22510,"created_at":"2010/04/24 20:57:15 +0700","asset_file_name":"candid1.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y22 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:27 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":107115,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22509,"created_at":"2010/04/24 18:30:51 +0700","asset_file_name":"y22.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y21 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":80667,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22508,"created_at":"2010/04/24 18:26:27 +0700","asset_file_name":"y21.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y20 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":116370,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22507,"created_at":"2010/04/24 18:25:11 +0700","asset_file_name":"y20.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y19 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":46723,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22506,"created_at":"2010/04/24 18:24:47 +0700","asset_file_name":"y19.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y18 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":49018,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22505,"created_at":"2010/04/24 18:24:11 +0700","asset_file_name":"y18.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y17 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:25 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":63785,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22504,"created_at":"2010/04/24 18:23:47 +0700","asset_file_name":"y17.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y16 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:25 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":46186,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22503,"created_at":"2010/04/24 18:23:19 +0700","asset_file_name":"y16.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y15 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:25 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":50731,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22502,"created_at":"2010/04/24 18:22:55 +0700","asset_file_name":"y15.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y14 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:24 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":59111,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22501,"created_at":"2010/04/24 18:22:29 +0700","asset_file_name":"y14.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y13 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:24 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":45604,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22500,"created_at":"2010/04/24 18:22:02 +0700","asset_file_name":"y13.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":49086,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22499,"created_at":"2010/04/24 18:21:36 +0700","asset_file_name":"y12.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":97201,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22498,"created_at":"2010/04/24 18:20:59 +0700","asset_file_name":"y11.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y10 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":41952,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22497,"created_at":"2010/04/24 18:20:37 +0700","asset_file_name":"y10.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y9 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:22 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":97258,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22496,"created_at":"2010/04/24 18:20:12 +0700","asset_file_name":"y9.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:22 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y8 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:22 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":77647,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22494,"created_at":"2010/04/24 18:18:28 +0700","asset_file_name":"y8.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:22 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":70012,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22493,"created_at":"2010/04/24 18:18:00 +0700","asset_file_name":"y7.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":121687,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22492,"created_at":"2010/04/24 18:17:02 +0700","asset_file_name":"y6.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":85736,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22491,"created_at":"2010/04/24 18:16:41 +0700","asset_file_name":"y5.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_y4s {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":90355,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22490,"created_at":"2010/04/24 18:15:55 +0700","asset_file_name":"y4s.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: