นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_y3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22489,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"y3.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 18:15:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:21 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_file_size":78605}
 • Tiny_y2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22488,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"y2.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 18:15:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:20 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_file_size":101362}
 • Tiny_y1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22487,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"y1.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 18:14:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:20 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_file_size":94651}
 • Tiny_tr6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22484,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"tr6.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 18:00:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_file_size":98260}
 • Tiny_tr5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22483,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"tr5.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 17:59:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_file_size":117974}
 • Tiny_tr4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22482,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"tr4.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 17:59:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_file_size":90136}
 • Tiny_tr3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22481,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"tr3.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 17:59:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u003Ca href=\"/file/srinara.m/tr2.JPG\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":121597}
 • Tiny_tr2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:21 +0700","id":22480,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"tr2.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/24 17:58:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:18 +0700","description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_file_size":78700}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:07 +0700","id":22339,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"Zone.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/19 11:46:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":89888}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:06 +0700","id":22338,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"Zone_sp.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/19 11:24:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:30 +0700","description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":137421}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:06 +0700","id":22337,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"Zone_normal.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/19 11:23:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:30 +0700","description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":132592}
 • Tiny_agri-18 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:06 +0700","id":22336,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"agri-18.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/19 11:02:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:25 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":82939}
 • Tiny_agri-17 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:06 +0700","id":22335,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"agri-17.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/19 10:58:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:24 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":70169}
 • Tiny_agrifnr {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:06 +0700","id":22331,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"agriFNR.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/19 10:45:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:23 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","asset_file_size":118944}
 • Tiny_pandanus {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:04 +0700","id":22299,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"pandanus.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/16 17:03:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:05 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","asset_file_size":39395}
 • Tiny_jasminerices {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:04 +0700","id":22298,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"jasminerices.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/16 17:02:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:05 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","asset_file_size":75026}
 • Tiny_jasmine {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:04 +0700","id":22297,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"jasmine.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:03:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/16 17:02:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:04 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","asset_file_size":67320}
 • Tiny_1mlang {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","id":22270,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"1mlang.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/12 23:23:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:57 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e1a","asset_file_size":67484}
 • Tiny_1black_pepper2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","id":22269,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"1Black_Pepper2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/12 23:23:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:57 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":81322}
 • Tiny_1black_pepper {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","id":22268,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"1Black_Pepper.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/12 23:22:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:57 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01\u0e44\u0e17\u0e22\u003C/p\u003E","asset_file_size":73472}
 • Tiny_pai3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:01 +0700","id":22239,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"pai3.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 21:37:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:49 +0700","description":"\u0e44\u0e1c\u0e48","asset_file_size":83425}
 • Tiny_pai2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:01 +0700","id":22238,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"pai2.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 21:36:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:49 +0700","description":"\u0e44\u0e1c\u0e48","asset_file_size":97249}
 • Tiny_pai {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:01 +0700","id":22237,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"pai.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 21:35:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:48 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1c\u0e48\u003C/p\u003E","asset_file_size":90563}
 • Tiny_15fish {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:00 +0700","id":22236,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"15fish.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 16:47:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:48 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e34\u0e0a","asset_file_size":74710}
 • Tiny_10fish {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:00 +0700","id":22235,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"10fish.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 16:46:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:48 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e34\u0e0a","asset_file_size":70198}
ขนาดย่อ: