นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_whiteroot1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 15:04:00 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":186975,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55858,"created_at":"2015/12/21 14:42:13 +0700","asset_file_name":"whiteRoot1.jpg","updated_at":"2015/12/21 15:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 14:42:13 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e23\u0e32\u0e01\u0e02\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e0a\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kobchai {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:48:58 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":36293,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55856,"created_at":"2015/12/21 08:48:56 +0700","asset_file_name":"kobchai.JPG","updated_at":"2015/12/21 08:48:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:48:56 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_coryphutan11-3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:39:08 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":253285,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55855,"created_at":"2015/12/21 08:39:02 +0700","asset_file_name":"Coryphutan11-3.jpg","updated_at":"2015/12/21 08:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:39:02 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_coryphautan1-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:38:52 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":149025,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55854,"created_at":"2015/12/21 08:38:45 +0700","asset_file_name":"Coryphautan1-2.jpg","updated_at":"2015/12/21 08:38:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:38:45 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_coryphutan11-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:30:48 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":73018,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55853,"created_at":"2015/12/21 08:30:42 +0700","asset_file_name":"Coryphutan11-2.jpg","updated_at":"2015/12/21 08:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:30:42 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_coryphutan11 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:27:04 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":231539,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55852,"created_at":"2015/12/21 08:26:58 +0700","asset_file_name":"Coryphutan11.jpg","updated_at":"2015/12/21 08:27:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:26:58 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_coryphutan10 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:13:06 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":128104,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55851,"created_at":"2015/12/21 08:13:00 +0700","asset_file_name":"Coryphutan10.jpg","updated_at":"2015/12/21 08:13:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:13:00 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_coryphautan11 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:12:49 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":63079,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55850,"created_at":"2015/12/21 08:12:46 +0700","asset_file_name":"Coryphautan11.jpg","updated_at":"2015/12/21 08:12:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:12:46 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_coryphautan9 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/21 08:12:32 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":267088,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55849,"created_at":"2015/12/21 08:12:25 +0700","asset_file_name":"Coryphautan9.jpg","updated_at":"2015/12/21 08:12:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/21 08:12:25 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: