นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pd5 {"asset_file_name":"pd5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 21:32:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93607,"id":21037,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pd4-1 {"asset_file_name":"pd4-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 21:31:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12015,"id":21036,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pd4 {"asset_file_name":"pd4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 21:30:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99777,"id":21035,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pd3 {"asset_file_name":"pd3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 21:30:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":125620,"id":21034,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pd2 {"asset_file_name":"pd2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:48:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 21:29:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126079,"id":21033,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pd1 {"asset_file_name":"pd1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:48:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 21:17:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97116,"id":21032,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_way {"asset_file_name":"way.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:47:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"way","updated_at":"2011/05/31 18:47:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/14 15:30:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13261,"id":20965,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mind2 {"asset_file_name":"mind2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/13 20:32:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55593,"id":20964,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bac {"asset_file_name":"bac.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e38\u0e07\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/13 18:38:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4758,"id":20962,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sunee {"asset_file_name":"sunee.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:47:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e35\u0e22\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 18:47:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/13 18:07:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15524,"id":20961,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_train4 {"asset_file_name":"train4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"train","updated_at":"2011/05/31 18:45:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 22:05:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84622,"id":20829,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_train3 {"asset_file_name":"train3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Etrain\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 22:04:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93100,"id":20828,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_train2 {"asset_file_name":"train2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Etrain\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 22:03:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42011,"id":20827,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_train1 {"asset_file_name":"train1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:20 +0700","media_folder_id":780,"description":"train","updated_at":"2011/05/31 18:45:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 22:02:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84471,"id":20826,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sai {"asset_file_name":"sai.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:15 +0700","media_folder_id":780,"description":"s","updated_at":"2011/05/31 18:45:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 14:35:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11701,"id":20820,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_workshop3 {"asset_file_name":"workshop3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:13 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:45:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 12:54:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92352,"id":20814,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"kunmali(moo).mp3","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:39:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","updated_at":"2011/06/01 16:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"audio/mpeg","created_at":"2010/02/08 12:28:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3720673,"id":20813,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_workshop7 {"asset_file_name":"workshop7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:45:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 00:09:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89080,"id":20810,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_workshop6 {"asset_file_name":"workshop6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 00:02:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32539,"id":20809,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_workshop5 {"asset_file_name":"workshop5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 00:02:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94698,"id":20808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_workshop4 {"asset_file_name":"workshop4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 00:01:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109256,"id":20807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_workshop2 {"asset_file_name":"workshop2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/08 00:00:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102798,"id":20805,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_workshop {"asset_file_name":"workshop.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 23:59:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91472,"id":20804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_personal8 {"asset_file_name":"Personal8.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 18:45:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:35:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76978,"id":20799,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_personal7 {"asset_file_name":"Personal7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 18:45:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:34:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107428,"id":20798,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: