นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
 • Tiny_pd5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":93607,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21037,"created_at":"2010/02/17 21:32:18 +0700","asset_file_name":"pd5.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pd4-1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":12015,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21036,"created_at":"2010/02/17 21:31:34 +0700","asset_file_name":"pd4-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pd4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":99777,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21035,"created_at":"2010/02/17 21:30:58 +0700","asset_file_name":"pd4.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pd3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":125620,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21034,"created_at":"2010/02/17 21:30:25 +0700","asset_file_name":"pd3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pd2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:22 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":126079,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21033,"created_at":"2010/02/17 21:29:51 +0700","asset_file_name":"pd2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pd1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:21 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":97116,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21032,"created_at":"2010/02/17 21:17:26 +0700","asset_file_name":"pd1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_way {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:47:43 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":13261,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20965,"created_at":"2010/02/14 15:30:45 +0700","asset_file_name":"way.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","description":"way","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mind2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":55593,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20964,"created_at":"2010/02/13 20:32:32 +0700","asset_file_name":"mind2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bac {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":4758,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20962,"created_at":"2010/02/13 18:38:05 +0700","asset_file_name":"bac.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e38\u0e07\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sunee {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:47:41 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":15524,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20961,"created_at":"2010/02/13 18:07:03 +0700","asset_file_name":"sunee.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","description":"\u0e23\u0e28.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e35\u0e22\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_train4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:22 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":84622,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20829,"created_at":"2010/02/08 22:05:15 +0700","asset_file_name":"train4.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:54 +0700","description":"train","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_train3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":93100,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20828,"created_at":"2010/02/08 22:04:34 +0700","asset_file_name":"train3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:54 +0700","description":"\u003Cp\u003Etrain\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_train2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":42011,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20827,"created_at":"2010/02/08 22:03:59 +0700","asset_file_name":"train2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","description":"\u003Cp\u003Etrain\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_train1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:20 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":84471,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20826,"created_at":"2010/02/08 22:02:03 +0700","asset_file_name":"train1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","description":"train","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sai {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:15 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":11701,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20820,"created_at":"2010/02/08 14:35:08 +0700","asset_file_name":"sai.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","description":"s","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_workshop3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:13 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":92352,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20814,"created_at":"2010/02/08 12:54:58 +0700","asset_file_name":"workshop3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:53 +0700","description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:39:29 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":3720673,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"audio/mpeg","id":20813,"created_at":"2010/02/08 12:28:57 +0700","asset_file_name":"kunmali(moo).mp3","updated_at":"2011/06/01 16:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:56 +0700","description":"\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_workshop7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:08 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":89080,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20810,"created_at":"2010/02/08 00:09:45 +0700","asset_file_name":"workshop7.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_workshop6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":32539,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20809,"created_at":"2010/02/08 00:02:57 +0700","asset_file_name":"workshop6.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_workshop5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":94698,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20808,"created_at":"2010/02/08 00:02:15 +0700","asset_file_name":"workshop5.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_workshop4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:06 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":109256,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20807,"created_at":"2010/02/08 00:01:44 +0700","asset_file_name":"workshop4.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_workshop2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":102798,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20805,"created_at":"2010/02/08 00:00:37 +0700","asset_file_name":"workshop2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_workshop {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":91472,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20804,"created_at":"2010/02/07 23:59:58 +0700","asset_file_name":"workshop.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_personal8 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:03 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":76978,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20799,"created_at":"2010/02/07 20:35:16 +0700","asset_file_name":"Personal8.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_personal7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:45:02 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":107428,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20798,"created_at":"2010/02/07 20:34:31 +0700","asset_file_name":"Personal7.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:45:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: