นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_personal6 {"asset_file_name":"Personal6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 18:45:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:33:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15830,"id":20797,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_personal5 {"asset_file_name":"Personal5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:45:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:33:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52850,"id":20796,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_personal4 {"asset_file_name":"Personal4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"Personal","updated_at":"2011/05/31 18:45:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:32:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92182,"id":20795,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_personal3 {"asset_file_name":"Personal3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:45:00 +0700","media_folder_id":780,"description":"Personal","updated_at":"2011/05/31 18:45:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:31:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95157,"id":20794,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_personal2 {"asset_file_name":"Personal2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"Personal","updated_at":"2011/05/31 18:44:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:29:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40465,"id":20793,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_personal1 {"asset_file_name":"Personal1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"Personal1","updated_at":"2011/05/31 18:44:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/07 20:27:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94982,"id":20792,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-9 {"asset_file_name":"BigC52-9.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:19 +0700","media_folder_id":780,"description":"5\u0e2a","updated_at":"2011/05/31 18:44:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:12:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87798,"id":20714,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-8 {"asset_file_name":"BigC52-8.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:19 +0700","media_folder_id":780,"description":"5\u0e2a","updated_at":"2011/05/31 18:44:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:11:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83585,"id":20713,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-7 {"asset_file_name":"BigC52-7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:18 +0700","media_folder_id":780,"description":"5\u0e2a","updated_at":"2011/05/31 18:44:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:10:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":104112,"id":20712,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-6 {"asset_file_name":"BigC52-6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:18 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:10:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115425,"id":20711,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-5 {"asset_file_name":"BigC52-5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:17 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:09:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123866,"id":20710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-4 {"asset_file_name":"BigC52-4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:09:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95039,"id":20709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-3 {"asset_file_name":"BigC52-3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"5\u0e2a","updated_at":"2011/05/31 18:44:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:08:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115174,"id":20708,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52-2 {"asset_file_name":"BigC52-2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:15 +0700","media_folder_id":780,"description":"5\u0e2a","updated_at":"2011/05/31 18:44:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:07:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102708,"id":20707,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc52 {"asset_file_name":"BigC52.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:14 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 12:07:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128999,"id":20706,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_worapong2 {"asset_file_name":"worapong2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:13 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 00:41:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112337,"id":20703,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fta5 {"asset_file_name":"fta5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Efta\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 00:09:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41454,"id":20702,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fta4 {"asset_file_name":"fta4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"fta","updated_at":"2011/05/31 18:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 00:08:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58659,"id":20701,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fta3 {"asset_file_name":"fta3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"fta","updated_at":"2011/05/31 18:44:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 00:08:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63300,"id":20700,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fta2 {"asset_file_name":"fta2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"fta","updated_at":"2011/05/31 18:44:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 00:07:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":120496,"id":20699,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fta1 {"asset_file_name":"fta1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Efta\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/03 00:06:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78959,"id":20698,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ayut {"asset_file_name":"ayut.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 18:44:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 23:37:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23747,"id":20697,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_citificate2_rick53 {"asset_file_name":"citificate2_rick53.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","updated_at":"2011/05/31 18:44:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 22:26:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86354,"id":20696,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_citificate_rick53 {"asset_file_name":"citificate_rick53.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","updated_at":"2011/05/31 18:44:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 22:26:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60339,"id":20695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rick5 {"asset_file_name":"rick5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","updated_at":"2011/05/31 18:44:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 22:25:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110851,"id":20694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: