นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_rick4 {"asset_file_name":"rick4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","updated_at":"2011/05/31 18:44:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 22:25:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78273,"id":20693,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rick3 {"asset_file_name":"rick3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","updated_at":"2011/05/31 18:44:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 22:24:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55029,"id":20692,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rick2 {"asset_file_name":"rick2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","updated_at":"2011/05/31 18:44:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 22:23:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99716,"id":20691,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rick1 {"asset_file_name":"rick1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","updated_at":"2011/05/31 18:44:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 22:22:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34872,"id":20690,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_worapong3 {"asset_file_name":"worapong3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 18:44:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 21:31:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94175,"id":20689,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_worapong1 {"asset_file_name":"worapong1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 21:30:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92453,"id":20687,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_learn1 {"asset_file_name":"learn1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:44:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 17:28:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":131832,"id":20686,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_wb02073_ {"asset_file_name":"WB02073_.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/02/02 17:26:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":893,"id":20685,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bg2 {"asset_file_name":"bg2.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:44:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/02/02 17:19:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59,"id":20684,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_other_new {"asset_file_name":"other_new.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:44:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e19 \u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32","updated_at":"2011/05/31 18:44:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/02 16:26:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122018,"id":20682,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_w3 {"asset_file_name":"w3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e32","updated_at":"2011/05/31 18:42:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 23:27:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129851,"id":20542,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_w2 {"asset_file_name":"w2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e32","updated_at":"2011/05/31 18:42:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 23:26:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112702,"id":20541,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_w1 {"asset_file_name":"w1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"w","updated_at":"2011/05/31 18:42:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 23:25:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26819,"id":20540,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bg_other {"asset_file_name":"bg_other.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:42:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 22:06:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":241268,"id":20539,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pp2_copy2 {"asset_file_name":"pp2_copy2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e17\u0e19\u0e35\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:42:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 21:21:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55043,"id":20537,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_16pdd {"asset_file_name":"16pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:41:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81095,"id":20536,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_15pdd {"asset_file_name":"15pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:40:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82059,"id":20535,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_14pdd {"asset_file_name":"14pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:39:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63917,"id":20534,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_13pdd {"asset_file_name":"13pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:39:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76475,"id":20533,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_12pdd {"asset_file_name":"12pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:38:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76885,"id":20532,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_11pdd {"asset_file_name":"11pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:37:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82481,"id":20531,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_10pdd {"asset_file_name":"10pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:36:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99509,"id":20530,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_9pdd {"asset_file_name":"9pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:36:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102319,"id":20529,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_8pdd {"asset_file_name":"8pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:35:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75969,"id":20528,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_7pdd {"asset_file_name":"7pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:34:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92415,"id":20527,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: