นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_6pdd {"asset_file_name":"6pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:34:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99602,"id":20526,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5pdd {"asset_file_name":"5pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:33:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103035,"id":20525,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_4pdd {"asset_file_name":"4pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:25:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100277,"id":20524,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_3pdd {"asset_file_name":"3pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:25:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102434,"id":20523,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_2pdd {"asset_file_name":"2pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:42:00 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:42:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:24:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":116136,"id":20522,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1pdd {"asset_file_name":"1pdd.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e41\u0e14\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/31 20:23:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77309,"id":20521,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_big_pic {"asset_file_name":"big_Pic.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:54 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:40:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/26 16:44:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147354,"id":20391,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_wit {"asset_file_name":"wit.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:40:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 21:57:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95124,"id":20367,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_far {"asset_file_name":"far.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e17\u0e30\u0e25\u0e32\u0e22\u0e42\u0e08\u0e23","updated_at":"2011/05/31 18:40:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 13:25:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55166,"id":20347,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kae {"asset_file_name":"kae.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e41\u0e04","updated_at":"2011/05/31 18:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 01:46:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83555,"id":20333,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bb5 {"asset_file_name":"bb5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1e\u0e23","updated_at":"2011/05/31 18:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 01:45:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12667,"id":20332,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bb4 {"asset_file_name":"bb4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e42\u0e21\u0e17\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 01:44:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11841,"id":20331,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bb3 {"asset_file_name":"bb3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21 \u0e13 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","updated_at":"2011/05/31 18:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 01:43:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13471,"id":20330,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bb1 {"asset_file_name":"bb1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e2a\u0e42\u0e21\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 01:41:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10915,"id":20329,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_jitpaka {"asset_file_name":"jitpaka.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e01\u0e32\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 01:19:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15231,"id":20328,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bb2 {"asset_file_name":"bb2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e28\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e27\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23","updated_at":"2011/05/31 18:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 00:50:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10760,"id":20327,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kuoyum3 {"asset_file_name":"kuoyum3.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e22\u0e33","updated_at":"2011/05/31 18:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 00:26:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61907,"id":20326,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kuoyum2 {"asset_file_name":"kuoyum2.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e22\u0e33","updated_at":"2011/05/31 18:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 00:19:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93687,"id":20325,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kuoyum {"asset_file_name":"kuoyum.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e22\u0e33\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/25 00:19:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89764,"id":20324,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b11 {"asset_file_name":"b11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 23:37:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109388,"id":20323,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b10 {"asset_file_name":"b10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:40:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:41:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103272,"id":20321,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b9 {"asset_file_name":"b9.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:40:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:40:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84731,"id":20320,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b8 {"asset_file_name":"b8.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:32:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111573,"id":20319,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b7 {"asset_file_name":"b7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 18:40:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:31:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112197,"id":20318,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b6 {"asset_file_name":"b6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 18:40:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:18:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106747,"id":20317,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: