นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_laddawal-jal1 {"asset_file_name":"laddawal-jal1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/23 08:57:35 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e08\u0e25\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e07\u0e08\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e22\u0e37\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e21\u0e30\u0e19\u0e32\u0e27","updated_at":"2015/11/23 08:57:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/23 08:57:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":377364,"id":55535,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/23 08:57:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_recy2 {"asset_file_name":"recy2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/22 22:19:38 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e30\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2015/11/22 22:19:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/22 22:19:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101855,"id":55533,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/22 22:19:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_recynovem2558 {"asset_file_name":"recyNovem2558.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/22 22:14:20 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e30\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2015/11/22 22:14:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/22 22:14:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":909348,"id":55532,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/22 22:14:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_20151114hidrosoil {"asset_file_name":"20151114Hidrosoil.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/22 21:04:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","updated_at":"2015/11/22 21:04:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/22 21:04:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":774690,"id":55531,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/22 21:04:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sundaylinews3n {"asset_file_name":"SUNDaylinews3n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/22 16:54:46 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","updated_at":"2015/11/22 16:54:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/22 16:54:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":612939,"id":55530,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/22 16:54:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sundaylinews2n {"asset_file_name":"SUNDaylinews2n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/22 16:54:24 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","updated_at":"2015/11/22 16:54:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/22 16:54:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":715654,"id":55529,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/22 16:54:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sundaylinews1n {"asset_file_name":"SUNDaylinews1n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/22 16:54:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","updated_at":"2015/11/22 16:54:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/22 16:54:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":608942,"id":55528,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/22 16:54:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_27novembermarket {"asset_file_name":"27NovemberMARKET.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/22 14:19:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2015/11/22 14:19:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/22 14:19:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":608144,"id":55520,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/22 14:19:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fish2 {"asset_file_name":"fish2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/04 14:17:52 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e34\u0e25","updated_at":"2015/11/04 14:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/04 14:17:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":414337,"id":55408,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/04 14:17:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: