นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_b5 {"asset_file_name":"b5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 18:40:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:16:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101901,"id":20316,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b4 {"asset_file_name":"b4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 18:40:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:15:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95341,"id":20315,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b3 {"asset_file_name":"b3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:40:00 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 18:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:15:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65023,"id":20314,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b2 {"asset_file_name":"b2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:39:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 18:39:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:14:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60242,"id":20313,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_b1a {"asset_file_name":"b1a.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:39:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 18:39:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:13:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61946,"id":20312,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_20140925-1 {"asset_file_name":"20140925-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/09/29 10:08:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22","updated_at":"2014/09/29 10:08:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/24 22:12:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75210,"id":20311,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle1 {"asset_file_name":"bottle1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:26 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","updated_at":"2011/05/31 18:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/20 11:25:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35476,"id":20202,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_miss4job7 {"asset_file_name":"miss4job7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:03 +0700","media_folder_id":780,"description":"4\u0e08\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:38:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/16 22:51:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65447,"id":20154,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_miss4job6 {"asset_file_name":"miss4job6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"4\u0e08\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:38:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/16 22:24:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87144,"id":20153,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_miss4job5 {"asset_file_name":"miss4job5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"4\u0e08\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:38:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/16 22:23:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77033,"id":20152,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_miss4job4 {"asset_file_name":"miss4job4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"4\u0e08\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:38:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/16 22:23:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100238,"id":20151,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_miss4job3 {"asset_file_name":"miss4job3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:00 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E4\u0e08\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:38:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/16 22:22:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86196,"id":20150,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_miss4job2 {"asset_file_name":"miss4job2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:00 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E4\u0e08\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:38:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/16 22:21:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94043,"id":20149,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_miss4job1 {"asset_file_name":"miss4job1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:37:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E4\u0e08\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:37:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/16 22:20:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93451,"id":20148,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(12) {"asset_file_name":"bottle_(12).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:54:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59209,"id":20081,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(11) {"asset_file_name":"bottle_(11).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:53:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69259,"id":20080,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(10) {"asset_file_name":"bottle_(10).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:53:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38899,"id":20079,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(9) {"asset_file_name":"bottle_(9).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:52:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46634,"id":20078,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(8) {"asset_file_name":"bottle_(8).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:51:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42062,"id":20077,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(7) {"asset_file_name":"bottle_(7).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:38 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:51:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53756,"id":20076,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(6) {"asset_file_name":"bottle_(6).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:38 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:50:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70667,"id":20075,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(5) {"asset_file_name":"bottle_(5).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:49:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49715,"id":20074,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(4) {"asset_file_name":"bottle_(4).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:47:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68460,"id":20073,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(3) {"asset_file_name":"bottle_(3).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:46:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62587,"id":20072,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bottle_(2) {"asset_file_name":"bottle_(2).JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:36 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e27\u0e14\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:38:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/12 23:45:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86267,"id":20071,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: