นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1president_fnr02 {"asset_file_name":"1president_fnr02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 10:25:27 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 10:25:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 10:25:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":168980,"id":61091,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1president_fnr1 {"asset_file_name":"1president_fnr1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 10:25:14 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 10:25:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 10:25:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":223513,"id":61090,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1president_fnr01 {"asset_file_name":"1president_fnr01.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 10:25:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 10:25:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 10:24:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":226603,"id":61089,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:24:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_prsident05-2 {"asset_file_name":"prsident05-2.png","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 22:53:53 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/22 22:53:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/05/22 22:53:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":557023,"id":61086,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 22:53:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_prsident07 {"asset_file_name":"prsident07.png","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 22:53:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/22 22:53:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/05/22 22:53:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":679438,"id":61085,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 22:53:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_prsident06 {"asset_file_name":"prsident06.png","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 15:23:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/22 15:23:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/05/22 15:23:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":750257,"id":61084,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 15:23:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_prsident05 {"asset_file_name":"prsident05.png","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 15:23:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/22 15:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/05/22 15:23:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":551791,"id":61083,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 15:23:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_prsident04 {"asset_file_name":"prsident04.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 15:22:54 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/22 15:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/22 15:22:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":154817,"id":61082,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_prsident03 {"asset_file_name":"prsident03.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 15:22:36 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/22 15:22:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/22 15:22:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29699,"id":61081,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: