นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_chaipat3 {"modified_at":"2017/04/03 02:52:32 +0700","id":60710,"asset_file_size":271553,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:52:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:52:32 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:52:28 +0700","asset_file_name":"chaipat3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat2 {"modified_at":"2017/04/03 02:52:15 +0700","id":60709,"asset_file_size":241664,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:52:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:52:15 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:52:10 +0700","asset_file_name":"chaipat2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat13 {"modified_at":"2017/04/03 02:51:58 +0700","id":60708,"asset_file_size":170209,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:51:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:51:58 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:51:54 +0700","asset_file_name":"chaipat13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chaipat1 {"modified_at":"2017/04/03 02:46:55 +0700","id":60707,"asset_file_size":394711,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/03 02:46:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/03 02:46:55 +0700","asset_updated_at":"2017/04/03 02:46:51 +0700","asset_file_name":"chaipat1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_60170402 {"modified_at":"2017/04/02 19:41:42 +0700","id":60703,"asset_file_size":512105,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/02 19:41:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e32 \u0e2f \u0e2a\u0e22\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/04/02 19:41:42 +0700","asset_updated_at":"2017/04/02 19:41:36 +0700","asset_file_name":"60170402.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sritrungshare6 {"modified_at":"2017/03/21 17:46:15 +0700","id":60659,"asset_file_size":144186,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/21 17:46:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/21 17:46:15 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 17:46:10 +0700","asset_file_name":"sritrungshare6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sritrungshare7 {"modified_at":"2017/03/21 04:07:40 +0700","id":60654,"asset_file_size":400960,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/21 04:07:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/21 04:07:40 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 04:07:34 +0700","asset_file_name":"sritrungshare7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sritrungshare5 {"modified_at":"2017/03/21 03:23:05 +0700","id":60652,"asset_file_size":463527,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/21 03:23:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/21 03:23:05 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 03:23:00 +0700","asset_file_name":"sritrungshare5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sritrungshare4 {"modified_at":"2017/03/21 03:22:47 +0700","id":60651,"asset_file_size":564314,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/21 03:22:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/21 03:22:47 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 03:22:40 +0700","asset_file_name":"sritrungshare4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sritrungshare3 {"modified_at":"2017/03/21 03:22:24 +0700","id":60650,"asset_file_size":697163,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/21 03:22:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/21 03:22:24 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 03:22:17 +0700","asset_file_name":"sritrungshare3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sritrungshare2 {"modified_at":"2017/03/21 03:22:06 +0700","id":60649,"asset_file_size":744989,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/21 03:21:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/21 03:22:06 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 03:21:58 +0700","asset_file_name":"sritrungshare2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sritrungshare {"modified_at":"2017/03/21 03:21:48 +0700","id":60648,"asset_file_size":395818,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/21 03:21:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/21 03:21:48 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 03:21:40 +0700","asset_file_name":"sritrungshare.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_junior5 {"modified_at":"2017/03/19 23:48:26 +0700","id":60637,"asset_file_size":92496,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 23:48:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/19 23:48:26 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 23:48:19 +0700","asset_file_name":"Junior5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_junior4 {"modified_at":"2017/03/19 23:29:54 +0700","id":60636,"asset_file_size":607395,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 23:29:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/19 23:29:54 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 23:29:49 +0700","asset_file_name":"Junior4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_junior3 {"modified_at":"2017/03/19 23:29:36 +0700","id":60635,"asset_file_size":485182,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 23:29:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/19 23:29:36 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 23:29:31 +0700","asset_file_name":"Junior3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_junior2 {"modified_at":"2017/03/19 23:27:28 +0700","id":60634,"asset_file_size":68078,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 23:27:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/19 23:27:28 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 23:27:25 +0700","asset_file_name":"Junior2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_junior1 {"modified_at":"2017/03/19 23:27:16 +0700","id":60633,"asset_file_size":83106,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 23:27:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/19 23:27:16 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 23:27:09 +0700","asset_file_name":"Junior1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sumet3 {"modified_at":"2017/03/17 13:31:01 +0700","id":60618,"asset_file_size":393339,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 13:30:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 13:31:01 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 13:30:57 +0700","asset_file_name":"Sumet3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sumet-4fish {"modified_at":"2017/03/17 13:30:43 +0700","id":60617,"asset_file_size":298973,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 13:30:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 13:30:43 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 13:30:37 +0700","asset_file_name":"Sumet-4fish.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sumet2 {"modified_at":"2017/03/17 13:30:15 +0700","id":60616,"asset_file_size":354306,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 13:30:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 13:30:15 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 13:30:07 +0700","asset_file_name":"Sumet2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sumet1 {"modified_at":"2017/03/17 13:29:57 +0700","id":60615,"asset_file_size":558245,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 13:29:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 13:29:57 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 13:29:53 +0700","asset_file_name":"Sumet1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_title_sumet {"modified_at":"2017/03/17 13:27:53 +0700","id":60614,"asset_file_size":265752,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 13:27:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 13:27:53 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 13:27:46 +0700","asset_file_name":"title_Sumet.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dsc_8447 {"modified_at":"2017/03/17 09:55:47 +0700","id":60613,"asset_file_size":299366,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:55:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:55:47 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:55:42 +0700","asset_file_name":"DSC_8447.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8527 {"modified_at":"2017/03/17 09:55:25 +0700","id":60612,"asset_file_size":203900,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:55:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:55:25 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:55:18 +0700","asset_file_name":"ADSC_8527.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dsc_8485-2 {"modified_at":"2017/03/17 09:25:26 +0700","id":60611,"asset_file_size":195246,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:25:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:25:26 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:25:23 +0700","asset_file_name":"DSC_8485-2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: